Show room
Mod model : Be yourseft - may the force be with you


a CLUB
Volume 7/19 1994

ในช่วงปี 2537 - 2538 เ็ป็นช่วงที่งานโมเดลและงานอนิเมชั่นได้รับความนิยมสูงสุด ได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วไป
อย่างมากมายโดยเฉพาะอนิเมชั่นโมเดลที่จำลองคาแรคเตอร์ตัวละครสุดประทับใจ ทั้งจากภาพยนตร์และการ์ตูนทำให้ใคร
ต่อใครที่ไม่เคยรู้จักโมเดลมาก่อนพากันมาสนใจและเริ่มหาซื้อมาเล่น แต่ด้วยราคาที่ไม่สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจของผู้
คนในตอนนั้น จึงเกิดทางเลือกที่สามารถทำให้ความฝันเป็นความจริงนั่นคือ
"ปั้นโมเดลด้วยตัวคุณเอง" กับThai effect

สำหรับผู้ที่เคยเป็นแฟนเก่า "a CLUB" นิตยสารสำหรับผู้ที่รักโมเดลและเอนิเมชั่นคงจะจำได้ ช่วงนั้นมีน้องๆ เยาวชนให้
ความสนใจในงานโมเดลกันมาก แต่ไม่มีเงินซื้อของนอกจึงได้เรียกร้องให้ ทาง a CLUB เปิดคอลัมน์แนะนำการปั้นและทำ
โมเดลขึ้นโดยมอบหมายให้ทีมงานไทยเอฟเฟ็กซ์โดยมี "พี่มดและพี่บอย" รับหน้าที่ ตั้งแต่ฉบับที่ 10 เป็นต้นมา

การทำโมเดลสมัยนั้น การแนะนำปั้นทั่วไปมุ่งเน้นไปที่ดินเยื้อกระดาษหรือดินญี่ปุ่น ที่ได้รูปแบบมาจากวารสารต่างประเทศ
ซึ่งมีความแตกต่างกับการปั้นด้วยดินน้ำมัน ที่คนไทยถนัดและคุ้นเคยมาก่อน ทางทีมงานไทยเอฟ เฟ็กซ์ จึงเลือกสอนปั้น
์ด้วยดินน้ำมัน
เพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจ และเมื่อปั้นแล้ว สามารถนำไปทำพิมพ์ยางพารา หล่อแบบออกมาได้มากชิ้น
สามารถแลกเปลี่ยนกันในกลุ่ม
ซึ่งเป็นการประหยัด และเสริมสร้างกิจกรรมกลุ่มในหมู่เยาวชนให้หันมาใช้เวลาว่างใหเป็น
ประโยชน์ หลายคนสามารถทำเป็นอาชีพเสริม สร้างรายได้เป็นทุนการศึกษาของตนเอง

ในคอลัมน์ Modeler's Talking ทีมงาน a CLUB ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับงานโมเดลในประเทศไทยในขณะนั้น
กับ"พี่มด" อัคครเดช วิชชุกรมานนท์ และ "พี่บอย" ชาญชัย สุนันท์กิ่งเพชร คอลัมนิสต์ และโมเดลเลอร์จากคอลัมน์ไทยเอฟ
์เฟ็กซ์ เพื่อเป็นเรื่องเด่นประจำฉบับ ที่น่าสนใจมาก

aclub : ความคิดเห็นที่มีต่อผู้สนใจงานโมเดลในเมืองไทยในระยะเวลาที่ผ่านมา

mod : ดีครับ เพราะงานโมเดลเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับศิลปะ คนที่มาเล่นโมเดลก็จะได้ฝึกทักษะในด้านนี้

aclub : แรงกระตุ้นที่ทำให้คิดสร้างสรรค์งานปั้นในคอลัมน์ไทยเอฟเฟ็กซ์

mod : การทำโมเดลในสิ่งที่เราชอบขึ้นเอง ด้วยวัสดุ อุปกรณ์ที่หาได้ในบ้านเรา เป็นทางเลือกของผู้สนใจที่มีทุนไม่มาก
อีกเหตุผลหนึ่งคือกา้รปั้นโมเดลขึ้นเอง เราสามารถเลือกทำสิ่งที่เราสนใจได้อย่างอิสระกว่า เช่น โมเดลนินจาเต่าใน a club
ฉบับ 1/13 ที่ยังไม่มีใครทำ เป็นต้น

boy : คนไทยเราที่สนใจงานโมเดลจริงๆ ฝีมือไม่ด้อยกว่าใครเลย คิดว่าที่โมเดลของนอกมีคนรู้จักมากและทำได้สวยงาม
เพราะเขามีเครื่องมือที่ทันสมัยกว่า จึงทำงานได้ดี ได้ละเอียดกว่าเรา

aclub : ครับ.. รวมทั้งในต่างประเทศมีการสนับสนุน ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง เพราะการที่ภูมิหลังเขาเป็น ประเทศ
อุตสาหกรรมด้วย

boy : อันนั้นก็เป็นสาเหตุหนึ่ง อย่างคอลัมน์ไทยเอฟเฟ็กซ์นี้ เราเริ่มทำจากความชอบ จากการสร้างจินตนาการให้เป็นตัว
ตน และประยุกต์ให้เป็นแบบไทยๆ ถ้ามีการเปิดโอกาสให้กันมากขึ้น คนสนใจมากขึ้น งานดีๆ จะมีมากขึ้น และไม่แน่ว่าใน
อนาคตงานของคนไทย จะได้ไปอวดสายตาในแวดวงโมเดลของต่างประเทศบ้าง

aclub : สำหรับผู้ที่อยากจะลองปั้นโมเดลเอง มีข้อเสนอแนะอย่างไรบ้าง ครับ

mod : ถ้าเริ่มมีความสนใจ อยากให้ลองทำดู ให้หาวัสดุอุปกรณ์ใกล้ตัวมาดัดแปลงใช้ ที่สำคัญคือเมื่อคิดแล้ว ต้องทำ
ออกมาให้เห็นเลย

boy : ต้องทำครับ เริ่มต้นตัวแรกอาจจะยังไม่ดี ไม่ได้ดังใจก็ต้องทำ ตัวที่สองจะดีขึ้น ตัวต่อๆ ไปก็จะดีขึ้นอีก ทำไป
เรื่อยๆ จะพบว่างานของเราดีขึ้นเป็นลำดับ และเมื่อถึงจุดนี้ คุณจะเป็นคนหนึ่งที่รักงานโมเดล อย่างถอนตัวไม่ขึ้นครับ

มาถึงจุดนี้ คงจะต้องเชื้อเชิญทุกๆ ท่าน ให้ลองปั้นหรือสร้างผลงานโมเดลในลักษณะทำขึ้นเอง (scratch build) สลับกับการ
ซื้อชุดคิทมาประกอบ และลงสี แล้วท่านจะพบว่าการได้ทำอะไรในสไตล์ของเราเองนั้น มันได้สอดแทรกความคิด จินตนาการ
และสร้างความภาคภูมิใจได้มากว่า ซื้อเขามาเล่นเ็ป็นไหนๆ

 

 

 

 

Contact us : dangdgt@yahoo.com
Idea4thai Group 2006
1