BUDDHAPAGE

op deze site kunt u heel veel vinden over het boeddhisme, wat het inhoud en wat voor soort gebruiken boeddhisten hebben. veel weet u natuurlijk kan over het boeddhisme, maar nog lang niet alles. hier vindt u JUIST de dingen die je nergens anders tegenkomt. ik zou zeggen, lees luister en geniet en mocht u daarna nog vragen hebben of uw mening wilt geven over verbeteringen, de opmaak, enz enz, dan kunt u altijd contact met me opnemen. VEEL PLEZIER OP de SITE VAN BUDDHA.

                                          INLEIDING:


Onder de vele vragen die regelmatig gesteld worden is de vraag naar de essentie van de leer van de Boeddha uiteraard de meest gestelde.

In deze korte verhandeling is getracht een systematische uiteenzetting te geven van

[1] de belangrijkste gebeurtenissen uit het leven van de Boeddha,

[2] de basisbeginselen van zijn leer,

[3] de geschriften waarin we de leer kunnen terugvinden en

[4] hoe we de leer van de Boeddha zelf kunnen volgen, opdat wij tot dezelfde bevrijding van de geest kunnen komen.

Het spreekt voor zich dat we binnen het kader van deze verhandeling niet uitgebreid in kunnen gaan op de diepere achtergronden van de besproken leerstellige aspecten.

Het ligt slechts in de bedoeling een algemeen beeld te creeren.

Mogen velen de grote waarde van de leer van de Boeddha - de Dhamma - gaan beseffen en zo hun menselijke kwaliteit verbeteren en het pad tot `heiligheid' inslaan teneinde Nibbana te verwerkelijken.

buddha


links:

01) het leven van de buddha

02) de vier nobele waarheden

03) de drie karakters van het leven

04) de vier verheven toestanden van de geest

05) boeddhistische ethiek

06) kamma en wedergeboorte

07) meditatie

08) Nibbana

09) de tipitaka

10) boeddhayana, het voertuig van de boeddha

11) boeddhistische vieringen

12) boeddhistische wijsheid

DE MAYA's PAGE


search the web

Counter

this homepage is made by Daniel kers

UPdated: 01-01-2002

bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye

geschiedenis.start

1