A csibék latogatási feltételei

Részvételi feltételek – Teilnahmebedingungen

1. Személyi adatok / Adatvédelem

Az
oviba és baby csoportba történö beiratkozáskor a gyerekek és a család személyes adatai (családnév, keresztnév, lakcím) rögzítésre kerülnek.
További adatok - mint telefonszám, Fax-szám és e-mail cím - a rövidtávú értesítések miatt fontosak, míg a születési dátum és a magyar tudásra vonatkozó adatok pedig a csoportba történö besoroláshoz szükségesek.
Az adatokat elektrónikusan tárolom, és a csoportból való kilépés esetén azonnal törlöm.
Az egymás közötti könnyebb kommunikáció érdekében a mindenkori érvényes telefonlistát a szülök rendelkezésére bocsátom. 

2. A résztvevök száma / kora

Egy csoport minimális létszáma: 6 fö, maximális létszáma: 9 fö.

3. Idöpontok / Program

A  foglalkozások a vezetö által felállitott idörend szerint történik.
Az idöpontok kijelölésében az ünnepek és az iskolai szünet csak a lehetöségekhez mérten kerül figyelembevételre. Esetleges idöpontütközések nem kizártak. Az idöpontok félév eleji meghatározásával mindenkinek lehetöséget kívánok biztosítani, hogy azokat egyéb programjai alakításánál idejében figyelembe vegye.
Kivételes esetekben, elöre nem látható okokból idöponti változások nem kizártak.

A csibék minden héten egyszer találkoznak.

A vezetö saját hibájából elmaradt foglalkozásokat köteles pótolni, vagy hiányzása esetén helyettesröl gondoskodni.

Ha résztvevök a kezdés idöpontjától számított 15 percen belül nem jelennek meg és hiányzásukat/késésüket elöre nem jelzik, akkor a vezetönek jogában áll hazamenni és ez esetben nem köteles a foglalkozást pótolni, a kiesett költséget visszatéríteni! Amennyiben senki sem mondta le, és mégiscsak egy ember jelenik meg a foglalkozáson, az akkor is meg lesz tartva, ha az egyedül megjelent szülö viszont így nem szívesen marad és inkább haza szeretne menni, ez esetben sincs lehetöség a pénz visszatéritésére.

Amennyiben a résztvevök betegség / elutazás miegyébb  más elfoglaltság miatt idöben  lemondják, telefonon, sms-ben a foglalkozást és a foglalkozáson kevesebb, mint 3 (a csoportlétszámtól is függöen) gyerek tudna csak résztvenni, lehetöség van rá a foglalkozást egy másik idöpontban megtartani. De csak ebben az esetben. Késöbbi elnézést nem tudok figyelembe venni.

A a foglalkozás menetét/ témáját a csoport vezetöje határozza meg.
A csibéknél a szülök is jelen vannak.

4. Költségtérítés

- 1. A csoport üzemeltetés&eacutte;vel költségek merülnek fel.  A költségek fedezésére nélkülözhetetlen a hozzájárulás. A hozzájárulási díj összegét a csoport vezetöje állapítja meg.  Testvérgyerekek esetén 25% kedvezmény biztosítható.

- 2. Amennyiben a résztvevök sz&áma nem éri el a minimumot (6fö), akkor más megoldáshoz kell folyamodnunk.

- 3. A megváltoztatott hozzáj&árulási díjat 6 héttel az új tanfolyam kezdete elött nyivánossá kell tenni.

- 4. Egyszeri részvétel is kötelez a hozzájárulási díj  kifizetésére, mivel a felmerült költségeket ki kell egyenlíteni.
 
- 5. A résztvevök betegsé;ge / mulasztása nem old fel a hozzájárulási díj fizetési  kötelezettsége alól.

- 6. A kirándulások költsségeit, valamint az elöre nem látható okok miatt felmerült kiadásokat a hozzájárulási díj nem tartalmazza.

- 7. A hozzájárulási d&íjat egyösszegben a megadott kontóra, legkésöbb a második foglalkozásig kell befizetni. Amennyiben a befizetés addig nem történt meg akkor egy €3/pro Woche "késedelmi-illeték"-et un. Mahnungsgebühr-t kell a résztvevönek kiegyenlíteni! Különben kizárás veszélye áll fenn.

- 8. Plusszköltség/materialkosteen: kurzusonként/gyerekenként € 2.50

- 9. Kedvezményben részesül;lö családok:

   - a csoportban résztvevö gyerekek száma kettö (a második gyerek után már csak a hozzájárulási dij 75%-át kell befizetni)
   - három vagy annál több gyerek látogatja az iskolát (akkor a harmadik és minden további gyereknek a hozzájárulási díj 50%-át kell megtériteni)

5. Kijelentkezés

- 1. Kijelentkezés a kurzus megkezd&eeacute;se elött két héttel: telefonon, smsben vagy mailben anyagi vonzattal nem jár

- 2. Amennyiben valaki a kurzustól vaaló távolmaradását nem jelezte, vagyis hogy a továbbiakban nem kíván résztvenni, köteles a kurzus teljes árát átutalni!

- 3. Amennyiben az elsö alkalom ut&aacuute;n világossá válik, hogy nincs elég résztvevö a kurzus folytatására, úgy ennek az egy alkalomnak a megtérítése kötelessége a résztvevöknek.

6. Egyéb pontok   

    A harmadévek: januártól márciusig, áprilistól júniusig és augusztustól/szeptembertöl decemberig tartanak.
    Jelenetkezési határidö: december 15, március 15, június 15

7. Házirend

A Csoportok vendégként használják a termeket.
A házirend mindenkire nézve kötelezö érvényű.
A foglalkozások idején a gyerekek tudomásul veszik és követik a nevelö utasításait.
A foglalkozások eredményességéhez a pontos megjelenés  elengedhetetlen.
A házirend súlyos megsértése  a csoportból történö azonnali hatállyal való kizárást vonhatja maga után.

8. Anyagi felelösség                                   

A csoport vezetöje személyes dolgokért anyagi felelösséget nem vállal.

9. Utazási költségek

Az utazási költségeket a résztvevök maguk fedezik

10. Kirándulás

A kirándulások is foglalkozásoknak számítanak (egy alkalommal számolva).

11. Salvatorischer Klausel:

Sollte eine Bestimmung dieses Vertrags unwirksam sein oder werden, wird die Geltung des Vertrags in übrigen nicht berührt. Dies gilt auch, soweit der Vertrag lückenhaft sein sollte.


 

Az ovi látogatási feltételei

Részvételi feltételek – Teilnahmebedingungen

1. Személyi adatok / Adatvédelem

Az
oviba és baby csoportba történö beiratkozáskor a gyerekek és a család személyes adatai (családnév, keresztnév, lakcím) rögzítésre kerülnek.
További adatok - mint telefonszám, Fax-szám és e-mail cím - a rövidtávú értesítések miatt fontosak, míg a születési dátum és a magyar tudásra vonatkozó adatok pedig a csoportba történö besoroláshoz szükségesek.
Az adatokat elektrónikusan tárolom, és a csoportból való kilépés esetén azonnal törlöm.
Az egymás közötti könnyebb kommunikáció érdekében a mindenkori érvényes telefonlistát a szülök rendelkezésére bocsátom. 

2. A résztvevök száma / kora

Egy csoport minimális létszáma: 6 fö, maximális létszáma: 10 fö,

3. Idöpontok / Program

A  foglalkozások a vezetö által felállitott idörend szerint történik.
Az idöpontok kijelölésében az ünnepek és az iskolai szünet csak a lehetöségekhez mérten kerül figyelembevételre. Esetleges idöpontütközések nem kizártak. Az idöpontok félév eleji meghatározásával mindenkinek lehetöséget kívánok biztosítani, hogy azokat egyéb programjai alakításánál idejében figyelembe vegye.
Kivételes esetekben, elöre nem látható okokból idöponti változások nem kizártak.

A ovisok minden héten egyszer találkoznak.

A vezetö saját hibájából elmaradt foglalkozásokat köteles pótolni, vagy hiányzása esetén helyettesröl gondoskodni.

Ha résztvevök a kezdés idöpontjától számított 15 percen belül nem jelennek meg és hiányzásukat/késésüket elöre nem jelzik, akkor a vezetönek jogaban áll hazamenni és ez esetben nem köteles a foglalkozást pótolni, a kiesett költséget visszatéríteni! Amennyiben senki sem mondta le, és mégiscsak egy ember jelenik meg a foglalkozáson, az akkor is meg lesz tartva, ha az egyedül megjelent szülö viszont így nem szívesen marad és inkább haza szeretne menni, ez esetben sincs lehetöség a pénz visszatéritésére.

Amennyiben a résztvevök  betegség / elutazás miegyébb  más elfoglaltság miatt idöben lemondják, telefonon, sms-ben a foglalkozást és a foglalkozáson kevesebb, mint 3 (a csoportlétszámtól függöen) gyerek tudna csak résztvenni, lehetöség van rá a foglalkozást egy másik idöpontban megtartani. De csak ebben az esetben. Késöbbi elnézést nem tudok figyelembe venni.

A  foglalkozás menetét/ témáját a csoport vezetöje határozza meg.
Az ovisoknál mindig egy ügyeletes szülö segít a foglalkozás levezetésében, akinek a feladata:
- a konyhai munka elvégzése: uuzsonna elkészítése, mosogatás,
- ha szükség van rá a gyeerekek biliztetése,
- és természetesen szemée;lyiségéhez kapcsolódóan a csoport munkájának segítése (játék, ének, barkácsolás mesélés...),
a jelenlévö szülö is része a csoportnak, ahol érzi, látja, hogy szükség van a segítségére ott beugrik...

4. Költségtérítés

- 1. A csoport üzemeltetés&eacutte;vel költségek merülnek fel.  A költségek fedezésére nélkülözhetetlen a hozzájárulás. A hozzájárulási díj összegét a csoport vezetöje állapítja meg.  Testvérgyerekek esetén 25% kedvezmény biztosítható.

- 2. Amennyiben a résztvevök sz&áma nem éri el a minimumot (6fö), akkor más megoldáshoz kell folyamodnunk.

- 3. A megváltoztatott hozzáj&árulási díjat 6 héttel az új tanfolyam kezdete elött nyivánossá kell tenni.

- 4. Egyszeri részvétel is kötelez a hozzájárulási díj  kifizetésére, mivel a felmerült költségeket ki kell egyenlíteni.
 
- 5. A résztvevök betegsé;ge / mulasztása nem old fel a hozzájárulási díj fizetési  kötelezettsége alól.

- 6. A kirándulások költsségeit, valamint az elöre nem látható okok miatt felmerült kiadásokat a hozzájárulási díj nem tartalmazza.

- 7. A hozzájárulási d&íjat egyösszegben a megadott kontóra legkésöbb a második foglalkozásig kell befizetni. Amennyiben a befizetés addig nem történt meg akkor egy €3/pro Woche "késedelmi-illeték"-et un. Mahnungsgebühr-t kell a résztvevönek kiegyenlíteni! Különben kizárás veszélye áll fenn.

- 8. Plusszköltség/materialkosteen: kurzusonként/gyerekenként € 2.50

- 9. Kedvezményben részesül;lö családok:

   - a csoportban résztvevö gyerekek száma kettö (a második gyerek után már csak a hozzájárulási dij 75%-át kell befizetni)
   - három vagy annál több gyerek látogatja az iskolát (akkor a harmadik és minden további gyereknek a hozzájárulási díj 50%-át kell megtériteni)

5. Kijelentkezés

- 1. Kijelentkezés a kurzus megkezd&eeacute;se elött két héttel: telefonon, smsben vagy mailben anyagi vonzattal nem jár

- 2. Amennyiben valaki a kurzustól vaaló távolmaradását nem jelezte, vagyis hogy a továbbiakban nem kíván résztvenni, köteles a kurzus teljes árát átutalni!

- 3. Amennyiben az elsö alkalom ut&aacuute;n világossá válik, hogy nincs elég résztvevö a kurzus folytatására, úgy ennek az egy alkalomnak a megtérítése kötelessége a résztvevöknek.

6. Egyéb pontok   

    A harmadévek: januártól márciusig, áprilistól júniusig és augusztustól/szeptembertöl decemberig tartanak.
    Jelenetkezési határidö: december 15, március 15, június 15

7. Házirend

A Csoportok vendégként használják a termeket.
A házirend mindenkire nézve kötelezö érvényű.
A foglalkozások idején a gyerekek tudomásul veszik és követik a nevelö utasításait.
A foglalkozások eredményességéhez
a. pontos megjelenés (15.30)
b. a füzetek/énekes mappák hiánytalan és munkára alkalmas állapota
c. a foglalkozáson kívüli feladatok elvégzése, hiányzás esetén szülöi segítséggel történö pótlása elengedhetetlen.

A házirend súlyos megsértése  a csoportból történö azonnali hatállyal való kizárást vonhatja maga után.

8. Anyagi felelösség                                   

A csoport vezetöje személyes dolgokért anyagi felelösséget nem vállal.

9. Utazási költségek

Az utazási költségeket a résztvevök maguk fedezik

10. Kirándulás

A kirándulások is foglalkozásoknak számítanak (egy alkalommal számolva).

11. Salvatorischer Klausel:

Sollte eine Bestimmung dieses Vertrags unwirksam sein oder werden, wird die Geltung des Vertrags in übrigen nicht berührt. Dies gilt auch, soweit der Vertrag lückenhaft sein sollte.