Énekeink:

1.    Templomunk az Isten háza,
Az ajtaja nyitva, tárva,
Harangszava csendül vígan,
Bennünket hív: bim-bam, bim-bam.

2.    Jól vigyázz kicsi kéz, mit teszel (2x)
Mert a te jó Atyád a mennyből nézz le rád, jól vigyázz kicsi kéz mit teszel.

    Jól vigyázz kicsi láb, hová lépsz
Mert a te jó Atyád a mennyből nézz le rád, jól vigyázz kicsi láb, hová lépsz.

    Jól vigyázz kicsi fül, mit fülelsz
Mert a te jó Atyád a mennyből nézz le rád, jól vigyázz kicsi fül, mit fülelsz.

    Jól vigyázz kicsi szem, mit lesel
Mert a te jó Atyád a mennyből nézz le rád, jól vigyázz kicsi szem, mit lesel.

    Jól vigyázz kicsi száj mit beszélsz
Mert a te jó Atyád a mennyből nézz le rád, jól vigyázz kicsi száj, mit beszélsz.

    Jól vigyázz kicsi szív, mit hiszel
Mert a te jó Atyád a mennyből nézz le rád, jól vigyázz kicsi szív, mit hiszel.

    Jól vigyázz kicsi én, nagy ne légy
Mert a te jó Atyád a mennyből nézz le rád, jól vigyázz te nagy én, kicsi légy.

3.    Ezer csodát, szépet látok,
Fölfedezem a világot:
Virág nyílik, lepke röppen,
Kinn a réten kisnyúl szökken.

Énekszóra nyíljon ajkunk
Istenünknek hálát adjunk
Szeressük őt míg csak élünk,
Minden szépet ő ad nékünk.

4.    Őrangyalom, szívből kérlek,
Minden rossztól őrizzél meg!
Egészségben légy vezérem,
Betegségben állj mellettem!

5. Hallelu, hallelu, hallelu,
Halleluja áldott az Úr.

Hallelu, hallelu, hallelu,
Halleluja áldott az Úr.

Áldott az Úr, halleluja
Áldott az Úr, halleluja
Áldott az Úr, halleluja
Áldott az Úr!

6.    Isten szeretete a legnagyobb csoda
Isten szeretete a legnagyobb csoda
Isten szeretete a legnagyobb csoda, a legeslegnagyobb.
Olyan nagy, nagyobb már nem lehet,
olyan mély, mélyebb már nem lehet,
Olyan tág, tágabb már nem lehet, csodálatosan nagy.
Isten bizalma…
Isten kegyelme…

7.    Ajándékba kaptuk tőled a világosságot.
Ajándékba kaptunk mindent, köszönjük neked!

Ajándékba kaptuk tőled az eget és a felhöt.
Ajándékba kaptunk mindent, köszönjük neked!

Ajándékba kaptuk tőled a földet és a tengert.
Ajándékba kaptunk mindent, köszönjük neked!

Ajándékba kaptuk tőled a napot és a holdat.
Ajándékba kaptunk mindent, köszönjük neked!

Ajándékba kaptuk tőled a virágot, a fát.
Ajándékba kaptunk mindent, köszönjük neked!

Ajándékba kaptuk tőled a madarat, a halat.
Ajándékba kaptunk mindent, köszönjük neked!

Ajándékba kaptuk tőled az állatot, az embert.
Ajándékba kaptunk mindent, köszönjük neked!

Ajándékba kaptuk tőled az életemet.
Ajándékba kaptam mindent, köszönöm neked!

Ajándékba kaptuk tőled az életünket.
Ajándékba kaptunk mindent, köszönjük neked!

8.    Miklós püspök egykor, régen,
Segített a szegény népen;
Őt dicsérte koldus, árva,
emlékezzünk jóságára!

Ajándékos kedves Szentünk
Példaképpen járt előttünk.
Emlékére adnak nékem
Sok jót, amit kíván szívem.

9.   A szeretet mindenkié,
a szeretet mindenkié,
csak meg kell keresni a forrását,
a szeretet mindenkié.

Az öröm mindenkié…

10.
Rövid a nap,
hosszú az éj,
hópehely hull elém,
Jézuska készül a hoszzú útra,
jár már a városon házról házra,
bekukucskál ablakomon,
Jézuskám, jer be hozzám.
(Melodie: Stille Nacht)
Ég a gyertya, ég!
El ne aludjék!
Aki lángot látni akar,
Mind leguggoljék!

Ég a gyertya ég,
el ne aludjék,
szíveinkből a szeretet
 ki ne aludjék.

Ég a gyertya ég,
fusson a sötét,
szívünkből a rosszaság is
 kitakarodjék


Ég a gyertya ég,
nő a fényesség
sötét földhöz a fényes ég
egyre közelébb.

Ég a gyertya ég,
az adventi négy,
azt lobogják, azt hirdetik:
Jézus üdvözlégy!
 
Gergő és Zoltán:
Nem alszik még kis Jézuska,
lágy szalmában fekszik ébren.
Háromcsillag áll fölötte
Mosolyogva fönn az égen.
 
Anna, Sophie, Rebekka:
Szól egy csillag két társának;
„Nem mennénk le Jézuskához?
Melengessük, hátha fázik!...
Keljünk útra jászolához.“
 
Gergő és Zoltán:
Így beszélnek jődögélnek
Égi útról földi útra.
Kis Jézuska jászolához
Visz a három csillag útja.
 
Krisztián és Nóra:
És odalent már az ajtón
Fűszállal bárány tér be
S így szól: “E füvecskét hoztam
én Jézuska örömére.”
 
Péter, Ági a kicsikkel/szüleikkel(Marcel, Nico Lili, Sára, Franziska):
S jönnek lepkék édes mézzel
S jön a szellő virágporral,
Jönnek a három királyok
S jönnek pásztorok nagy bottal.
 
Gergő és Zoltán:
Mosolyogna Jézus rájuk,
De alszik már nincsen ébren,
három pásztor őrzi álmát,
három csillag fönn az égen.
 
Jönnek messzi földről népek,
hoznak nótát, hoznak kincset
erdő, porszem súgja vélük:
„Megszületett ím a kisded…“
 
Mennyből az angyal lejött hozzátok pásztorok, pásztorok,
hogy Betlehembe sietve menvén lássátok, lássátok.

Istennek fia, aki született jászolban, jászolban,
Ő leszen néktek üdvözítőtök valóban, valóban.

Mellette vagyon az édesanyja Mária, Mária,
Barmok közt fekszik jászolban nyugszik szent Fia, szent Fia.

El is mennének köszöntésére azonnal, azonnal,
Szép ajándékot vívén szívükben magukkal, magukkal.
 
11.
 
Ábrahám, Ábrahám, hagyd el földed és hazád.
Indulj el a hosszú útra, a földre, amit kijelöltem.
Minden látszat ellenére apja leszel népednek.
 
Ábrahám, Ábrahám, hagyd el földed és hazád.
Ígérem áldásom veled, veled vagyok minden
úton.
Minden ember, nagy és kicsi, veled legyen áldott.
 
Ábrahám, Ábrahám elhagyta népét és földjét.
Isten szavát követte ő, panasz nélkül, kérdés nélkül.
Elindult Isten szavára, iránytűje más nem volt.
(melodia:351 kommt und singt)
 
12.
Egy színes szívárvány jelent meg az égen,
A nap kisütött már, a fű még víztől fénylett.
 
Egy színes szívárvány jelent meg az égen,
Mindenki megáll most az égre feltekintve.
 
Egy színes szívárvány jelent meg az égen,
Egy jel, hogy tudjuk mind, Isten velünk van mindig.
 
13.
Minden nyelven egy a dal, énekeld velünk!
Nem kell többé háború, béke kell nekünk,
és játék kell és víg kacagás és sok sok jó barát,
ha egy akarattal építünk, csodaszép lesz a világ!