Ég a gyertya
Kiskarácsony
Mennyből az angyal
Pásztorok, pásztorokÉg a gyertya, ég!
El ne aludjék!
Aki lángot látni akar,
Mind leguggoljék!

*
****
Kiskarácsony,
Nagykarácsony,
Kisült-e már a kalácsom,
Ha kisült már, idevéle,
Had egyem meg melegében!

Jaj, de szép a karácsonyfa,
Ragyog rajta a sok gyertya,
Itt egy labda, ott egy baba,
Jaj, de szép a karácsonyfa!

*****
Pásztorok, pásztorok
Pásztorok, pásztorok örvendezve
Sietnek Jézushoz Betlehembe,
Köszöntést mondanak a kisdednek,
Ki váltságot hozott az embernek.

Angyalok szózata minket is hív,
Értse meg ezt tehát minden hü szív,
A kisded Jézuskát mi is áldjuk,
Mint a hív pásztorok magasztaljuk.

*****
Mennyből az angyal
Mennyből az angyal lejött hozzátok pásztorok, pásztorok,
hogy Betlehembe sietve menvén lássátok, lássátok.

Istennek fia, aki született jászolban, jászolban,
Ő leszen néktek üdvözítőtök valóban, valóban.

Mellette vagyon az édesanyja Mária, Mária,
Barmok közt fekszik jászolban nyugszik szent Fia, szent Fia.

El is mennének köszöntésére azonnal, azonnal,
Szép ajándékot vívén szívükben magukkal, magukkal.

*****