Jelentkezésilap

Unterrichtsvertrag/Tanfolyamszerződés

Ezennel bejelentem gyermeke(i)met hivatalosan (verbindlich) 2007 második félévi magyartanfolyamára  
     
A szülők neve                                                       Részvételidíj
 A gyerekek neve/születési ideje
1.                                                                        1.   
2.                                                                        2.   
Cím   
Telefon/Mobil/Fax/e-mail   
A német iskola hanyadik osztályát kezdi ebben a tanévben a gyermek   
Új gyerek esetén kell csak kitölteni: magyar tudása(beszél-e, olvas-e, ír-e magyarul)  
Milyen hangszeren játszik a gyerek/szülő   
Tanár neve(az iskola tölti ki!)   

A szerződő felek aláírásukkal elkötelezik magukat a részvételi feltételek betartására.
Az érvényes szerződési feltételeket tudomásul vettem, aláírásommal  igazolom a szerződéssel való egyetértésemet.


--------------------------------------------            ------------------------------------------------------              
                                                              
Dátum/Aláírás szülő                                 Dátum /Aláírás P.S.M.I. Tanári kara nevében