Részvételi feltételek – Teilnahmebedingungen

1. Személyi adatok / Adatvédelem

Az
iskolába történő beiratkozáskor a gyerekek és a család személyes adatai (családnév, keresztnév, lakcím) rögzítésre kerülnek.
További adatok - mint telefonszám, Fax-szám és e-mail cím - a rövidtávú értesítések miatt fontosak, míg a születési dátum és a magyar tudásra vonatkozó adatok pedig az iskolai osztályokba történö besoroláshoz szükségesek.
Az adatokat elektrónikusan tároljuk, és az iskolából való kilépés esetén azonnal töröljük.
Az egymás közötti könnyebb kommunikáció érdekében a mindenkori érvényes telefonlistát a szülök rendelkezésére bocsátjuk. 

2. A résztvevők száma / kora

Egy csoport maximális létszáma 15 fő. A gyerekek 5-12 éves korig látogathatják az iskolát.

3. Időpontok / Program

A tanítás az iskolai félév elején a tanári kar által felállitott időrend szerint történik.
Az időpontok kijelölésében az ünnepek és az iskolai szünet csak a lehetőségekhez mérten kerül figyelembevételre. Esetleges időpontütközések nem kizártak. Az időpontok félév eleji meghatározásával mindenkinek lehetőséget kívánunk biztosítani, hogy azokat egyéb programjai alakításánál idejekorán figyelembe vegye.
Kivételes esetekben, előre nem látható okokból idöponti változások nem kizártak.

Az iskolások havonta (általában) kétszer találkoznak.

Az elmaradt foglalkozásokat a nevelő köteles pótolni, vagy hiányzása esetén helyettesröl gondoskodni.

Az oktatás tartalmát a nevelők határozzák meg. A tanításon kívüli ünepségeken, az évzárón és az osztálykirándulások levezetésében a szülők segítsége nélkülözhetetlen. A szülői munkaközösség munkáját a munkaközösség vezetője fogja össze, ő tartja a szülők és tanárok között a kapcsolatot.

4. Iskolai költségtérítés

1. Az iskola üzemeltetésével költségek merülnek fel.  A költségek fedezésére nélkülözhetetlen a hozzájárulás. A hozzájárulási díj összegét az iskola vezetősége (tanári kar, szülői munkaközösség vezetője) állapítja meg.  Testvérgyerekek esetén 25% kedvezményt tudunk biztosítani.

2. Amennyiben a résztvevők száma nem éri el a minimumot(6fö), akkor más megoldáshoz kell folyamodnunk.

3. A megváltoztatott hozzájárulási díjat 6 héttel az új tanfolyam kezdete előtt nyivánossá kell tenni.

4. Egyszeri részvétel is kötelez a hozzájárulási díj  kifizetésére, mivel a felmerült költségeket ki kell egyenlíteni.
 
5. A résztvevők betegsége / mulasztása nem old fel a hozzájárulási díj fizetési  kötelezettsége alól.

6. Az osztálykirándulások költségeit, valamint az előre nem látható okok miatt felmerült kiadásokat a hozzájárulási díj nem tartalmazza.

7. A hozzájárulási díjat egyösszegben az első szülői értekezleten,  lehet befizetni az iskola vezetőjénél.
 
8. Kedvezményben részesülő családok:

- az iskolát látogató gyerekek száma kettő (a második gyerek után már csak a hozzájárulási dij 75%-át kell befizetni)
- három vagy annál több gyerek látogatja az iskolát (akkor a harmadik és minden további gyereknek a hozzájárulási díj 50%-át kell megtériteni)

10.  Az iskola pénztárosa az év végén beszámol az iskola anyagi helyzetéről

5.     Egyéb pontok   

    Az iskolai félév januártól júliusig, valamint  szeptembertől decemberig tart.
Jelenetkezési határidő: november 30., illetve május 31.

6.    Házirend

A Petőfi Sándor Magyar Iskola vendégként használja az általa bérelt termeket.
A házirend mindenkire nézve kötelező érvényű.
Az iskolai foglalkozások idején a gyerekek tudomásul veszik és követik a nevelők utasításait.
A foglalkozások eredményességéhez
a. pontos megjelenés

b. az iskolai eszközök hiánytalan és munkára alkalmas állapota
c. az órán kívüli feladatok elvégzése, hiányzás esetén szülői segítséggel
történő pótlása elengedhetetlen.
Az ünnepségeken egyenruha viselése kötelező (fehér blúz/póló és sötét szoknya/nadrág).

A házirend súlyos megsértése  az iskolából történő azonnali hatállyal való kizárást vonhatja maga után.

7.     Anyagi felelősség                                   

A P.S.M.I. személyes dolgokért anyagi felelősséget nem vállal.

8.     Utazási költségek

Az utazási költegeket a résztvevők maguk fedezik.

9.     Vizsga/Bizonyítvány

A tanév végen a vizsga idöpontját, tartalmát és módját a tanárok határozzák meg.
Azok a diákok, akik tanulmányi elörehaladása hiányzásaik miatt év közben nem megítélhetö, egy évvégi vizsga keretében igazolhatják felkészültségüket.
A tanév végén a résztvevök  bizonyítványt kapnak.
A bizonyítványt az új tanév elején a mindenkori csoportvezető nevelőnél kell leadni.
A bizonyítványt  (sajnos) sem a német sem a magyar állam hivatalosan nem ismeri el.

10.    Osztálykirándulás

Az osztálykirándulások is foglalkozásoknak számítanak (egy alkalommal számolva).
Aki a háromnapos kiránduláson anyagi vagy egyébb okokból nem vehet részt, annak az egynapos kiránduláson a részvétel kötelezö!
A háromnapos osztálykiránduláson való részvétel feltételei:
-    a német iskola 33. vagy felsöbb osztályának látogatása,
-    az iskolai foglalkoz&aaacute;sokról  nem több, mint 4 alkalommal való hiányzás.

A többi gyerek egy tanár és két vagy három szülö kiséretével egy egynapos kiránduláson vesz részt.

11.    Salvatorischer Klausel:

Sollte eine Bestimmung dieses Vertrags unwirksam sein oder werden, wird die Geltung des Vertrags in übrigen nicht berührt. Dies gilt auch, soweit der Vertrag lückenhaft sein sollte.