Rosja to kraj wielu wspaniałych rezydencji carskich.
Na Bałkanach i w Turcji też dużo ciekawego zbudowano.
Sporo rezydencji, siedzib magnatów finansowych
powstało w Ameryce.

Wielki Pałac Kremlowski
jest siedzibą       prezydenta Rosji.
Tutaj mieszkał dawniej Stalin.

Pałac Zimowy
w Petersburgu
był główną             rezydencją carów
aż do rewolucji w 1917 roku,
a obecnie jest to muzeum
Ermitaż.

W Sinaia
w Karpatach
znajduje się
zamek królewski
należący dawniej do władcy
Rumunii.

Pałace Topkapi ( powyżej )
i Ciragan ( z lewej ) to rezydencje
sułtana tureckiego
w Istambule.

Strona główna | Polska | Czechy, Słowacja i Węgry | Niemcy i Austria | Skandynawia i kraje bałtyckie | Francja | Wielka Brytania | Włochy, Hiszpania, Portugalia | Rosja, Bałkany i Turcja | LINKI