De Zeearend.....De Zeearend..wetenschappelijke naam Haliaeetus albicilla Zijn lengte is 69 tot 91 centimeter…spanwijdte 200 tot 245 centimer en zijn gewicht tussen de 3kg en 6kg In de vrije natuur kan hij ongeveer 20 jaar worden in gevangenschap een keer zo oud.. Hij leeft aan zeekusten, grote rivieren en meren… en komt voor in oost Europa en heel zelden ook hier in de winter in Nederland…De broedtijd is van Februari tot Juli en ze leggen dan 1 tot 3 eieren en het duurt 32 tot 42 dagen voor ze uitgebroed zijn.Een ei is ongeveer 76x59 mm groot. De jonge arenden blijven ongeveer 90 dagen in het nest….Ze leven van grote vissen en watervogels..zoals meerkoeten eenden en ganzen maar ook kleine zoogdieren en aas zijn welkom.