Danske Patrulje- og Specialenheder:
Sirius patruljen
< - - Danske Patruljeenheder og Specialstyrker
Siriuspatruljens mærke
Søværnets anker, Kongekronen, Sirius-stjernen og et bjørnehoved (?)
Er Siriuspatruljen en LRRP-enhed?
Siriuspatruljen er en langdistance overvågningspatrulje, der idag ikke opererer i det skjulte, som en traditionel LRRP-enhed gør.

Der kan ihvertfald ikke herske tvivl om at Sirius-patruljen er en af de fem danske specialstyrker og patruljeenheder.

www.dk-sof.dht.dk
Sirius-patrulje...
...Slædepatruljen Sirius eller Patrulje Nordgrønland (PNG), kært barn har mange navne!

Sirius er Søværnets slædehundepatrulje på Grønland. Slædepatruljens opgave er overvågning af den nord/nordøstgrønlandske kyst. En strækning på ca. 2100 km i fugleflugtslinie, men ruten langs den ubeboede kyst er snarre 3000 km. Patruljeringen foregår med hundeslæde i vinterhalvåret og om sommeren ved besejling ad de isfrie fjorde. Hertil kommer patruljering med fly. (GLK).

Et slædehold på to mand og et spand hunde, kan være på slædereje i op til 4 måneder. Da slæderne er tungt lastet med forsyninger, går patruljefolkene på ski ved siden af slæden. Overnatningen foregår i telte eller fanger-hytter. Teltet er personellets eneste beskyttelse når snestorme stopper for patruljeringen.

Udover den militære overvågning og suverænitetshævdelse har patruljen den civile politimyndighed i området.

Tjenesten ved Sirius-patruljen er to-årig og ferie afholdes først ved hjemkomsten til Danmark. Ca. otte måneder om året er personellet på patrulje, enten med slæde, kutter eller fly. I den tid er der tjeneste hele døgnet, alle ugens dage. Patruljelivet er psykisk og fysisk krævende, og de mange forskelligeartede opgaver der pålægges personellet, bevirker at den enkelte må yde sin indsats uanset ugedag og klokkeslet.
(kilde: GLK)
Fotos: Siriuspatruljen
Billedene på denne side er med mindre andet er nævnt hente på
www.sok.dk

Der findes utroligt mange flotte billeder fra Sirius og grønland. Disse kan ses på fotografernes egne hjemmesider via:

www.sirius-links.dht.dk
Sirius er administrativt underlagt SOK, men operativt underlagt Grønlandskommandoen (GLK). Sirius har logistisk forsyningsbase på Flyvestation Værløse. (kilde: www.sok.dk)
Læs mere om Sirius-patruljen på de mange sider om Sirius på:
Sirius-Links:
www.sirius-links.dht.dk