สาระความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ


-         www.thaiheart.org –
สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และชมรมฟื้นฟูโรคหัวใจ แนวทางฟื้นฟูโรคหัวใจ บทความ สาระน่ารู้ เว็บบอร์ด แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

-         www.thairheumatology.org –
เว็บของสมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคข้อ กระดูก ฯลฯ การบริหารร่างกาย ให้คำปรึกษา

-         www.boonmeeherb.com –
ศูนย์คำปรึกษาการรักษาโรคเอดส์โดยการใช้สมุนไพร สัมภาษณ์ผู้ติดเชื้อ
HIV ถาม-ตอบปัญหา แนะนำวิธียับยั้งโรคเอดส์ ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์

-         www.clinic.worldmedic.com/contents/diabetes1.htm -
รวมบทความต่างๆ ที่เกี่ยวกับโรคเบาหวาน เช่น อาหาร อาการแทรกซ้อน ยาแบบต่าง ๆ การฉีดอินซูลินด้วยตนเอง และอื่น ๆ

-         www.thailiverclub.org –
ชมรมโรคตับแห่งประเทศไทย

-         www.nci.go.th –
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ข่าวสาร สถิติโรคมะเร็ง ความรู้เรื่องมะเร็ง คำถามยอดฮิตเกี่ยงกับโรคมะเร็ง สารกัมมันตรังสีกับการแพทย์ แนะนำเว็บไซท์เกี่ยวกับมะเร็งของต่างประเทศ

-         members.tripod.com/~saksit –
ความรู้ด้านออร์โธปิดิกส์ (กระดูกและข้อ)

-         www.oocities.com/bat0465 -
การรักษาแบบใช้บัลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจ และการผ่าตัด

-         www.thaibonline.com/sec21osteo.htm -
คู่มือเกี่ยวกับโรคข้อเสื่อม

-         www.kdf.org.sg –
เรื่องของผู้ป่วยโรคไตในสิงค์โปร์ บทความ

-         www.diabetes.org –
โรคเบาหวาน

-         www.oocities.com/pedsth/Homepage.html -
หน่วยไตเด็ก กองกุมารเวชกรรม รพ.พระมงกุฎเกล้า

-         www.hivnat.org –
ศูนย์ประสานความร่วมมือระหว่างไทย ออสเตเลีย เนเธอร์แลนด์ เพื่อการวิจัยทางคลินิกด้านโรคเอดส์

-         www.saveblueheart.org –
มูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก

-         www.thaiheartweb.com –
ข้อมูลเกี่ยวกับโรคหัวใจ รับปรึกษา

-         www.thailandcancer.com –
รพ.ศูนย์มะเร็งกรุงเทพ (ถ.พหลโยธิน)

-         www.thaiabonline.com/section7.htm
มะเร็งแบบต่าง ๆ สาเหตุของโรค ฯลฯ

-         www.asthma.or.th –

ชมรมผู้ป่วยโรคหืดแห่งประเทศไทย

-         www.allergy.linethai.co.th –

ศูนย์คลินิกจมูก-ภูมิแพ้ อ.พีรพันธ์

-         www.aidsaccess.com –

สาระน่ารู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ในหลายแง่มุม

-         www.aidsthaidata.org –

ฐานข้อมูลวิจัยเกี่ยวกับโรคเอดส์

-         www.thaidental.com –

การทันตกรรม ถาม-ตอบปัญหาเกี่ยวกับโรคภายในปากและฟัน

-         www.kaewdiary.com –

แก้วไดอารี่: สำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวีให้กำลังใจและคำปรึกษา

-         www.healthatoz.com –

ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ และโรคต่าง ๆ

-         www.medicinenet.com –

ความรู้เกี่ยวกับโรคต่าง ๆ เช่น โรคภูมิแพ้ หัวใจ

-         www.aidstemple.th.org –

วัดพระบาทน้ำพุ เกี่ยวกับผู้ติดเชื้อเอดส์

-         www.thebody.com –

เว็บไซท์เกี่ยวกับโรคเอดส์

-         www.bloodline.net –

สมาคมโลหิตวิทยาอเมริกัน (Hematology คือวิชาว่าด้วยโรคที่เกี่ยวกับเลือด) มีข้อมูลเกี่ยวกับโรค ยา การรักษา ความก้าวหน้าทางการแพทย์ด้านนี้ จัดทำโดย บ.Carden Jennings Publishing

-         laserhouse.hypermart.net –

ให้คำแนะนำ ปรึกษา และบริการรักษาสิวฝ้า และโรคผิวหนังด้วยเลเซอร์

-MORE-

1