* วันนี้ : 
            Last Updated :  07 July 2002

  

 

หน่วยงานศูนย์นิเทศภาค

   ศูนย์นิเทศอาชีวศึกษาภาคเหนือ
   
  ศูนย์นิเทศอาชีวศึกษาภาคกลาง
    
  ศูนย์นิเทศอาชีวศึกษาภาคใต้
    
  ศูนย์นิเทศอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
    
  ศูนย์นิเทศอาชีวศึกษาภาคตะวันออก และ
        ภาคกลางบางส่วน
  

 


  สถานศึกษาที่มีความประสงค์จะประชาสัมพันธ์ข่าว             ความเคลื่อนไหวต่างๆ ของสถานศึกษา             หรือแนะนำข้อมูลข่าวสารใดใดที่เป็นประโยชน์ ต่อสังคม             ที่นี่ยินดีเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ ติดต่อได้ที่             kru_nek@hotmail.com

 

สำนักงานกลาง

  • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  • ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
  • คณะวิชาสามัญสัมพันธ์
  • ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษา  1
  • ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษา  2
  • ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษา  3
  • ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษา  4
  • ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษา  5

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  2545
[Down Load]

       หลักสูตรวิชาสามัญ
          โครงสร้างของหลักสูตร
        
 คำอธิบายรายวิชา ประเภทวิชาศิลปกรรม ชุดที่ 1
       
  คำอธิบายรายวิชา ประเภทวิชาศิลปกรรม ชุดที่ 2
        
  คำอธิบายรายวิชาช่างอุตสาหกรรม
        
  รูปแบบหลักสูตร
        
  การจัดการอาชีวศึกษา
       
  ปวช. ประมง
       
  ปวช. เกษตร
       
  ภาษาอังกฤษ
       
  โครงงาน ฝึกงาน
       
 หลักสูตรเครื่องกล

         

          แหล่งข้อมูลด้านวิชาการ
              (โฮมเพจเกี่ยวกับการศึกษาในวิชาชีพต่าง ๆ)


 
 
บทเรียนเกี่ยวกับเครื่องยนต์ และความรู้เกี่ยวกับมอเตอร์ไซต์ 
   เว็บไซต์น่ารู้ของครูสอนวิทยาศาสตร์
   แหล่งข้อมูลทางวิชาการ สาขาธุรกิจศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา


นำเสนอและพัฒนาโดย หน่วยศึกษานิเทศก์กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ออกแบบและจัดทำโดย  kru_nek@hotmail.com

1