ที่อยู่  132  หมู่ 14 บ้านเด่นสันทราย  ต.ทุ่งก่อ  กิ่งอำเภอเวียงเชียงรุ้ง  จ.เชียงราย  57210

 

 

**ข่าวสารทางวิทยาลัย**

 

 

 

     
 

เคาน์เตอร์นับจำนวนผู้ชม

 
 

ปรับปรุงล่าสุด 

26 ธันวาคม 2546 10:30

 

ติดต่อผู้ดูแลระบบ e-mail : veingchai_in@hotmail.com โทร.053-953474

1