Op deze site:
leuke msn plaatjes
KLIK HIER (LOL)
Downloads
nieuwtjes
weblog
Hosting door william van den hoorn .NL
http://www.williamvandenhoorn.nl/ 2004 , Roderick Hoogeveen
var message=" welkom$ "; var LEDonColor='FF0000'; //kleur van de LEDs als ze aan zijn var LEDoffColor='#000066'; //kleur van de LEDs als ze uit zijn startXPos=(screen.width/2)-100; //horizontale positie ( staat op centreren) bijv. startXPos=30; plaatst de leds 30 pixels van de linker kantlijn startYPos=30; //verticale positie var IE=(document.all) ? true:false; var NS=(document.layers) ? true:false; var W3C=((document.getElementById) && (!IE)) ? true:false; var d=document; if (window.offscreenBuffering) window.offscreenBuffering = true; function getCSS(id) { if (IE) return d.all[id] else if (NS) return d.layers[id] else return d.getElementById(id) } var alphabet=new Array(44); alphabet[0]=new Array("0111111","1001000","1001000","1001000","0111111"); alphabet[1]=new Array("1111111","1001001","1001001","1001001","0110110");//B alphabet[2]=new Array("0111110","1000001","1000001","1000001","0100010"); alphabet[3]=new Array("1111111","1000001","1000001","1000001","0111110");//D alphabet[4]=new Array("1111111","1001001","1001001","1001001"); alphabet[5]=new Array("1111111","1001000","1001000","1001000");//F alphabet[6]=new Array("0111110","1000001","1000001","1001001","0101110"); alphabet[7]=new Array("1111111","0001000","0001000","0001000","1111111");//H alphabet[8]=new Array("1000001","1111111","1000001"); alphabet[9]=new Array("0000110","0000001","0000001","0000001","1111110");//J alphabet[10]=new Array("1111111","0001000","0010100","0100010","1000001"); alphabet[11]=new Array("1111111","0000001","0000001","0000001");//L alphabet[12]=new Array("1111111","0010000","0001000","0010000","1111111"); alphabet[13]=new Array("1111111","0010000","0001000","0000100","1111111");//N alphabet[14]=new Array("0111110","1000001","1000001","1000001","0111110"); alphabet[15]=new Array("1111111","1001000","1001000","1001000","0110000");//P alphabet[16]=new Array("0111110","1000001","1000001","1000011","0111111"); alphabet[17]=new Array("1111111","1001000","1001100","1001010","0110001");//R alphabet[18]=new Array("0110010","1001001","1001001","1001001","0100110"); alphabet[19]=new Array("1000000","1000000","1111111","1000000","1000000");//T alphabet[20]=new Array("1111110","0000001","0000001","0000001","1111110"); alphabet[21]=new Array("1110000","0001100","0000011","0001100","1110000");//V alphabet[22]=new Array("1111110","0000001","0000010","0001100","0000010","0000001","1111110"); alphabet[23]=new Array("1100011","0010100","0001000","0010100","1100011");//X alphabet[24]=new Array("1100000","0010000","0001111","0010000","1100000"); alphabet[25]=new Array("1000011","1000101","1001001","1010001","1100001");//Z alphabet[26]=new Array("0000000","0000000","0000000","0000000"); alphabet[27]=new Array("0000000","0000001","0000000","0000000","0000000");//PERIOD alphabet[28]=new Array("0000000","0000000","1111101","0000000","0000000");//! alphabet[29]=new Array("0100001","1111111","0000001"); alphabet[30]=new Array("0100011","1000101","1001001","1001001","0110001");//2 alphabet[31]=new Array("0100010","1001001","1001001","1001001","0110110"); alphabet[32]=new Array("0001000","0011000","0101000","1111111","0001000");//4 alphabet[33]=new Array("1111001","1001001","1001001","1001001","1000110"); alphabet[34]=new Array("0111110","1001001","1001001","1001001","0100110");//6 alphabet[35]=new Array("1000011","1000100","1001000","1110000"); alphabet[36]=new Array("0110110","1001001","1001001","1001001","0110110");//8 alphabet[37]=new Array("0110010","1001001","1001001","1001001","0111110"); alphabet[38]=new Array("0000001","0000010","0000000");//lee//joo alphabet[39]=new Array("XXXXXXX");//pauze ( @ ) alphabet[40]=new Array("YYYYYYY");//flashen ( # ) alphabet[41]=new Array("DDDDDDD");//scroll up effect ( ^ ) alphabet[42]=new Array("SSSSSSS");//het zon effect ( _ ) alphabet[43]=new Array("0100000","1000000","1001101","1001000","0110000");//? alphabet[44]=new Array("QQQQQQQ");//het split effect ( $ ) message=message.toUpperCase(); var messageArray=new Array(); var columnCount=0; for (i=0; i=65) && (letterNum<=90)) temp=letterNum-65; else if (letterNum==46) temp=27; else if (letterNum==32) temp=26; else if (letterNum==33) temp=28; else if ((letterNum>=49) && (letterNum<=57)) temp=letterNum-20; else if (letterNum==48) temp=14; else if (letterNum==63) temp=43; else if (letterNum==44) temp=38; else if (letterNum==64) temp=39; else if (letterNum==35) temp=40; else if (letterNum==94) temp=41; else if (letterNum==95) temp=42; else if (letterNum==36) temp=44; else continue; for (ii=0; ii49)+3*(i>99)+3*(i>149)+3*(i>199)+3*(i>249)+3*(i>299); colPos=0+150*(i>49)+150*(i>99)+150*(i>149)+150*(i>199)+150*(i>249)+150*(i>299); b+= (NS) ? '' : '
'; } document.write(b); var columnCounter=0; var bb=new Array(); if (NS) { for (var i=0; i<350; i++) { bb[i]=getCSS("block"+i)}} else {for (var i=0; i<350; i++){ bb[i]=getCSS("block"+i).style;}} var isOn=new Array();for (var i=0; i<350; i++){ isOn[i]=0;} onArray=new Array(); var onCount=0; function scroll(){ onCount=0; if (NS) { for (var i=0; i<301; i+=50){ if (isOn[i]==1) { bb[i].bgColor=LEDoffColor; isOn[i]=0;} for (var ii=1; ii<50; ii+=7){ temp=i+ii;temp1=temp+1;temp2=temp+2;temp3=temp+3;temp4=temp+4;temp5=temp+5;temp6=temp+6; if (isOn[temp]==1) {bb[temp].bgColor=LEDoffColor; isOn[temp]=0; bb[temp-1].bgColor=LEDonColor; isOn[temp-1]=1;} if (isOn[temp1]==1) {bb[temp1].bgColor=LEDoffColor; isOn[temp1]=0; bb[temp].bgColor=LEDonColor; isOn[temp]=1;} if (isOn[temp2]==1) {bb[temp2].bgColor=LEDoffColor; isOn[temp2]=0; bb[temp+1].bgColor=LEDonColor; isOn[temp+1]=1;} if (isOn[temp3]==1) {bb[temp3].bgColor=LEDoffColor; isOn[temp3]=0; bb[temp2].bgColor=LEDonColor; isOn[temp2]=1;} if (isOn[temp4]==1) {bb[temp4].bgColor=LEDoffColor; isOn[temp4]=0; bb[temp3].bgColor=LEDonColor; isOn[temp3]=1;} if (isOn[temp5]==1) {bb[temp5].bgColor=LEDoffColor; isOn[temp5]=0; bb[temp4].bgColor=LEDonColor; isOn[temp4]=1;} if (isOn[temp6]==1) {bb[temp6].bgColor=LEDoffColor; isOn[temp6]=0; bb[temp5].bgColor=LEDonColor; isOn[temp5]=1;} }}} else { for (var i=0; i<301; i+=50){ if (isOn[i]==1) { bb[i].backgroundColor=LEDoffColor; isOn[i]=0;} for (var ii=1; ii<50; ii+=7){ temp=i+ii;temp1=temp+1;temp2=temp+2;temp3=temp+3;temp4=temp+4;temp5=temp+5;temp6=temp+6; if (isOn[temp]==1) {bb[temp].backgroundColor=LEDoffColor; isOn[temp]=0; bb[temp-1].backgroundColor=LEDonColor; isOn[temp-1]=1;} if (isOn[temp1]==1) {bb[temp1].backgroundColor=LEDoffColor; isOn[temp1]=0; bb[temp].backgroundColor=LEDonColor; isOn[temp]=1;} if (isOn[temp2]==1) {bb[temp2].backgroundColor=LEDoffColor; isOn[temp2]=0; bb[temp+1].backgroundColor=LEDonColor; isOn[temp+1]=1;} if (isOn[temp3]==1) {bb[temp3].backgroundColor=LEDoffColor; isOn[temp3]=0; bb[temp2].backgroundColor=LEDonColor; isOn[temp2]=1;} if (isOn[temp4]==1) {bb[temp4].backgroundColor=LEDoffColor; isOn[temp4]=0; bb[temp3].backgroundColor=LEDonColor; isOn[temp3]=1;} if (isOn[temp5]==1) {bb[temp5].backgroundColor=LEDoffColor; isOn[temp5]=0; bb[temp4].backgroundColor=LEDonColor; isOn[temp4]=1;} if (isOn[temp6]==1) {bb[temp6].backgroundColor=LEDoffColor; isOn[temp6]=0; bb[temp5].backgroundColor=LEDonColor; isOn[temp5]=1;} }}} temp=messageArray[columnCounter]; flag=temp.charAt(0);//GET NEW COLUMN if (temp.charAt(1)=="1") {isOn[99]=1;} if (temp.charAt(2)=="1") {isOn[149]=1} if (temp.charAt(3)=="1") {isOn[199]=1} if (temp.charAt(4)=="1") {isOn[249]=1} if (temp.charAt(5)=="1") {isOn[299]=1} if (temp.charAt(6)=="1") {isOn[349]=1} if (flag=="0") {} else if (flag=="1") {isOn[49]=1;} else if (flag=="X") {pauseScroll();} else if (flag=="Y") {flashScroll();} else if (flag=="D") {dropEffect();} else if (flag=="S") {sunRiseEffect();} else if (flag=="Q") {splitEffect();} columnCounter++; if(columnCounter==columnCount) columnCounter=0; } function pauseScroll(){ clearInterval(loop); setTimeout("init()",3000);} onArray=new Array(); var onCount=0; //array size counter function makeOnArray(){ clearInterval(loop); onCount=0; for (var i=0; i<700; i++){if (isOn[i]==1) {onArray[onCount]=i; onCount++;};} } var flashCount=0; function flashScroll(){ makeOnArray(); flashCount=0; if (NS) {setTimeout("flashItNS()",250);} else {setTimeout("flashIt()",250);}} function flashItNS(){ flashCount++; if (flashCount<14) { if (flashCount % 2 == 0){ for (var i=0; i5) {sunRiseCounter=5;setTimeout("riseEffectDown()",2000);} else {setTimeout("riseEffectUp()",250);}} function riseEffectDown() { if (!NS) {for (var ii=0; ii
Nieuwe pagina 1