Constellation Draco

Проект: Съзвездието Дракон

 

Съдържание:
1. Въведение
2. Историческа справка
3. Сега...
4. В бъдеще...
5. Нашите наблюдения
6. Сравнение
7. Практически урок
8. Заключение

 

 

Драконът - Пазителят на звездите

1. Въведение
Дракон е съзвездие от не много ярки звезди, сгушено между двете мечки. То винаги е над хоризонта, без да изгрява или залязва, винаги на стража, близо до Северния небесен полюс.Макар и с огромни размери, това съзвездие не е от най-наблюдаваните, може би защото в неговите граници няма ярка мъглявина или галактика. Затова пък звездите в него са толкова красиви и интересни!

2.Историческа справка
В миналото...
Съзвездието Драскон е едно от най-древните съзвездия. Драконът съществува в легендите и митовете на много народи. Най-старата легенда за Дракона идва от шумерите и вавилонците, живели в долината на Тигър и Ефрат преди повече от 5 000 години. Те разказвали за женски дракон на име Тиамат, който съществувал преди началото на всичко, преди да сътворението на земята и небето.
Тиамат властвал над целия свят, по-късно се появили нови богове, които въстанали срещу Тиамат. Мардук предизвикал Тиамат със сила и умения. Той предизвикал бурни ветрове, които разъсвали устата на дракона. Тогава Мардук разцепил черепа на дракона, разрязал кожата на две части от които направил небето и земята. Истинският убиец на великия дракон поствил звездите в определена посока и създал сезоните. Той маркирал небето с ос, поставена върху една звезда от това съзвездие, което по-късно било наречено Дракон.
Тази епическа история се исюстрира с факта, че през онези времена полярна звезда била зведа, която ние днес знаем под името Тубан- звезда от тялото на съзвездието Дракон. Тогава небесата се въртяли около Тубан, както днес те се въртят около Полярната звезда от съзвездието Малка мечка. През онези величествни средновековни времена Тубан била най-важната звезда, което се доказва от факта, че в Голямата пирамида на Куфу в Гиза има шахта дълга 300 стъпки, която започва от сърцето на пирамидата и завършва с малък отвор, който сочи към Тубан - точката около която се въртяли небесата когато пирамидата била построена. Погребалната зала на Куфу била разположена дълбоко в пирамидата. Две малки шахти излизали от залата. В продължение на векове учените мислели, че това са шахти през които да минава въздух. Но през 1960 астрономи открили, че те имат астрономически цели.
По времето, когато пирамидата била построена, една от шахтите сочела към звездата, която се намирала най-близо до северния звезден полюс. Другата сочела към колана на Орион-едно то най-впечатляващите и ярки съзвездия.
Днес полярната звезда е звезда от съзвездието Малка мечка. Но Земята се люлее по остта си. Тя прави едно пълно "клатушкане" за 26 000 години и през това време различни звезди попадат на точката, където се намира географския северен плюс. Когато пирамидите били построени най-близката до северния полюс звезда била Тубан. Звездата, най-близка до северния полюс никога не залязва. Египтяните описвали тези звезди като "неуморяващи се".
Египтяните виждали Дракон като хипопотам или крокодил. Гърцката и Римската митологии имали много легенди за дракони и змии, но две от тях са свърани точно със съзвездието Дракон. Персийците оприличавали това съзвездие на змия наречена Аждеха, която ядяла хора. Хиндуисите смятали Дракон за алигатор, който нарекли "Ши-шу-мара".

3. Сега...
Драконът показва своите съкровища...
Съзвездието Дракон не е много лесно за наблюдение, защото то се състои от ярки звезди, кото по подредени по начин и форма, която наподобява змия. Най-доброто време за наблюдение на това съзвездие е септевмври - то се вижда добре точно на север. Когато стане тъмно, намерете големия черпак от съзвездиети Голяма мечка. Следвайте последниет две звезди от черпака и намерете съзвездието Малка мечка. Малката мечка е ориентирана така, че дръжката е насочена на ляво. Въпреки че звездите от черпака са много слаби, черпакът съдържа 2 по-ярки звезди, които понякога се наричат "Пазителите на Полярната звезда". Края на опашката на съзвездието Дракон е точно между двете мечки. Тялото се състои от редичка от слаби звезди, които "тръгват" на ляво, след това се изкривяват и се разполагат на дясно, докато достигнат горната част на Малката мечка. Опашката отново се завърта на ляво, където тройка звезди образуват главата на Дракона, която се намира до единия крак на Херкулес. Цялата фигура на Дракон образува форма като буквата "S"като краят на опашката сочи север, а главата - юг. Тубан е третата звезда от края на опашката.

Съкровищата на Дракон:
Звездите:

Най-интересната звезда в съзвездието е Тубан.
Тубан е арабското име на съзвездиети Дракон. Пълното име на тази звезда е Алфа Драконид". Тубан е бяла звезда (тип А) със звезда величина 3.7. Преди се е мислело, че това в била най-ярката звезда от това съзвездие, за това и тя била наречена Алфа. Вярва се, че Тубан биал доста ярка звезда преди няколко хиляди години.
Елтанин представлява звездна система от 7 звезди. Най-ярката от тях - Елтанин А e оранжев гигант, от спектрален клас К5. Името Алтанин на арабски означава "окото на Дракона".Тази звезда се намира на 100 св.г. и макар да е огромна, гледана от Земята тя е от 2m.23
Истинско удоволствие е да се наблюдават двойните звезди в Дракон.Най-красивата двойна звезда е nu Draconis. Тя е прекрасна довйна звезда, която се намира в главата на Дракон. Тя съдържда две подобни звезди със звездна величина 4.9.Двете бели звезди имат звезди величини 4.88 и 4.87. Те могат да се намерят мног лесно с бинокъл.
мю Draconis е една от най-близките звезди. Тази двойна звезда може да се използва за да тествате телескоп с апертира 60mm. Добрата оптика трябва да раздели тази двойка звезди на две отделни звезди със звездна виличина съиответно 5.83 и 5.80.
Omicron Draconis има дибър цветен контраст- оранжев и син.
Добър бинокъл би разделил двойката звезди от пси Деакон. Тя се състои от звезди със звездна величина съответно 5 и 6.
17 Draconis образува прекрасна тройка с 16 Draconis.
26 Draconis е двойна звезда с орбита 76 години. Има и слаба трета звезда. binary of two cream-coloured stars: 5.7, 6.0: PA 232?, 19.3". Note that 41 is the primary.
Прекрасна звездна система е 39 Дракон. Изградена е от две ярки звезди и една по-слаба.

Променливи звезди в съзвездието Дракон:
R Draconis е променлива от типа на Мира от Кит с период 245.6 дни; тя променя своята звездна величина от 6.7 до13.2.
Мъглявинни обекти в Дракон
:
В Дракон се намира един от Месие обектите: M102. Наколко десетки други галактики и ярки планетарни мъглевини правят това съзвездие мнго интересно на изучаване. Това са M102 (NGC 5866), NGC 5985 (спирална галактика), NGC 6543( планетарна мъглевина), квазарът 3C 351 и много други.

Три галактики в Дракон


Fig. 7: Трите галактики в Дракон

Тази тройка галактики често се наричa NGC 5985/Draco Група и е разположена в съзвездието Дракон. От ляво на дясно това са
спиралната галактиката NGC 5985, елиптичната галактика NGC 5982 и спиралната NGC 5981.Тъй като тази група е прекалено малка, за да се нарече куп и не е записана като компактна група, тези кагалактики лежат на разстояние от близо 100 млн светлинни годони от Земята. Едно по-подробно изучаване със спектрограф показва, че яркото ядро на спиралната NGC 5985 има излъчва в определени дължини на вълната.

4. В бъдеще...
Полярната звезда -- Wichahpi Owanjila, звезда, която винаги стой на едно и също място - била Тубан (Алфа Дракон) около 3000Пр.н.е.През около 7500 години от .н.е. най-вероятно полярна звезда ще бъде Алфа Цефей, след това Денеб, след това Вега(14000Сл.н.е.),след това отново ще бъде Тубан.

5. Нашите наблюдения:
Визуални наблюдения: Ние наблюдавахме звездите от съзвездието Дракон. Най-интересни бяха двойните звезди. Направихме зарисовоки на две двойни звезди Ню от Дракон и Кси от Дракон. Наблюденията направихме с бинокуляр 10х50.

.....................
Fig.8: Двойната звезда Nyu ..........Fig.9: Двойната звезда Ksi


CCD наблюдения; Ние наблюдавахме звездата Тубан със ССД ST8 със 50/70 см Шмидттелескоп на НАО-Рожен.


Fig. 10: Звездата Тубан от съзвездието Дракон,Изображението е получено на 03.08.2002 UT=12h28min17 sec exp= 5sec V filter

6. Сравнение:
Ще направим сравнение с друго околополюсно съзвездие - с Малката мечка. И двете съзвездия са много интересни и много важни. В тях има много интересни обекти, които могат да се наблюдават с малки телескопи. Сравението ще представим в табличка

7. Практически урок:

Цел: Обяснене на прецесията на земната ос
Като знаете, че сега най-близко до Северния небесен полюс се намира Полярната звезда и че, след 12 000 години Полярна ще бъде звездата Вега от съзавездието Лира. Нарисувайте на звездна карта окръжността която описва земната ос при нейното движение за около 26 000 години. Кои звезди ще бъдат Полярни и след колко години?
Този урок има за цел да накара учениците да осмислят явлението прецесия и да намерят първо на звездната карта, а след това и на звездното небе звездите, които ще бъдат полярни в един огромен период от време.
Необходими знания: Земната ос се мести бавно в пространството. За около 26 000 години тя описва пълен конус и се връща в първоначалното си положение. Това явление се нарича прецесия. То се дължи на елипсоидната форма на Земята. Гравитационното въздействие върху нашата елипсоидална планета от страна на Слънцето и на Луната предизвиква изменение в ориентацията на земната ос времето.

Fig. 12: Необходими за упражнението илюстрации

Поради прецесията звездните карти остаряват постоянно. Положението на небесните полюси непрекъснато се променя. Ако сега близо до Северния поляс се намира Полярната звезда, то след 12 000 години полярна звезда ще стане ярката звезда от съзвездието Лира.
Зад 1: На звездта карта намерете Полярната звезда и звездата Вега. Начертайте кръг с диаметър разстоянието между тези звезди.
Зад 2: Разделете окръжността на 26 части-всяка част ще отговаря на 1000 години.
Зад 3: Отбележете кои звезди от кои съзвездия лежат на окръжността, която описва земната ос на небесната сфера.
Зад 4: Намерете тези звезди на нощното звездно небе.

8. Заключение:
Съзвездието Дракон е много интересно и важно съзвездие. Запознаването с легендите за него, със звездите и мъглявинните обекти ни свързват с древните астрономи, наблюдавали Тубан и с бъдещите астрономи , които ще иматразлични от нашата полрни звезди. Това съзвездие е много подходящо за обяснение на прецесията и за решаване на много интересни задачи, свързани с нея.
Ние научихме много нови неща за това съзвездие. То ни провокира и Мануела-член от нашата група написа фантастична приказка за Дракона-пазителят на звездите.


Fig. 13: Съзвездието Дракон

Драконът се оказа една фантастична съкровищница на звезди, галактики, знания идващи от древността и отиващи в бъдещето.

Източници:
http://www.astronomical.org/constellations/dra.html
http://www.coldwater.k12.mi.us/lms/planetarium/myth/index.html
http://www.astronomy.net/constellations/
http://www.eastbayastro.org/Articles/Lore/chronicl.htm

Myths and legends for constellations, Angel Bonov
Encyclopedia for children, Moskva, 1999

Контакти:
Ученик:

Надежда Радева (текст и уеб-дизайн)- 10 клас, Първа езикова гимназия
Маноела Микаелян(текст) - 10 клас, СОУ"Св.Климент Охридски"
Ръководител: Веселка Радева- Астрономическа обсерватория, Варна, България
radevi@mail.varna.techno-link.com


Fig.1: Съзвездието Дракон

Fig.2: Звездата Тубан в древен Египет


Fig. 3: Съзвездието Дракон


Fig.4: Съзвездието Дракон


Fig.5: Звездите от съзвездието Дракон

Fig.6: Планетарната мъглявина Котешкото око

Fig. 11: Полярната звезда
Best seen with Microsoft Internet Explorer!