Bu site, DR. HAKKI AÇIKALIN'ın çeşitli yayın organlarında yayınlanmış makale ve kitablarının, FİKİR KULÜBÜ tarafından yazar adına derlenmesiyle hazırlanmıştır...  
Akademya

Site Zinciri

Dr. Hakkı Açıkalın

S. Ustaosmanoğlu

Selim Gürselgil

Hayreddin Soykan

Mahmut E. Duru

Hakan Yaman

Uğur Yaman

A. Baki Aytemiz

Arda Kılıç

Dr. Fatih Damla

Gülçin Şenel

Av. Harun Yüksel

Mustafa Saka

Sinami Orhan

Burak Çileli

Cihangir Şehsuvar

Ümit Elönü

Abdülkadir Coşkun

Abdullah Kuloğlu

Mustafa Seçkiner

Fırat Ercan

Yılmaz Serbest

Rukiye Şenel

Dr. Yusuf Erbil

Kerim Erşahin

Levent Özrenk

Oğuz Yıldırım

Gülderen Aktaş

Zeliha Akdeniz

Sezai Kırlangıç

Isus Theodorus

Osman Temiz

Süleyman Dal

Said Aykut

Kâzım Albayrak

Mustafa Aşık

Sedat Bulut

M. Bayrak

 

Akademya

Linkler

Akademya'ya Doğru

İkideniz Dergisi

İbda Kitab

Dost Strateji

Ibda Documents

Büyük Doğu Yay.

Tavsiye Linkler

 

Akademya

İrtibat

havarikesar@yahoo.fr

 

Akademya

Son Eklenenler

 
Akademya

Free Web Site Counter
Free Web Site Counter

 

 

 

DR. HAKKI AÇIKALIN'IN ÖZGEÇMİŞİ

 

 

Dr. Hakkı Açıkalın, 1963 yılında, eski büyük tüccarlardan bir baba ve Osmanlı Hanedanından bir annenin oğlu olarak, İstanbul-Ortaköy’de doğdu. Orta-lise öğrenimini, Saint-Benoit Fransız Lisesi’nde 1975-82 arasında tamamladı. Bu arada 1978'de, bir sosyalist-AEP'ci hareketle bağlantı içine girdi. 1984-90 arası; Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinde lisans eğitimini tamamlayıp “tıp doktoru” oldu. 1991 Mayıs-1992 Nisan döneminde; Macaristan, Pecs Üniversitesi’nde Beyin-Sinir Cerrahisi ihtisasına başladı. 26 Ağustos 1992’de; Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı'nda yeniden ihtisasa başladı ve 25 Ocak 1996’da; aynı bölümden “Anatomi Bilim Doktoru” ünvanıyla mezun olup, “tıp doktorluğu”yla beraber “akademik doktor” kimliği de kazandı. 1988, 89 ve 93'te Fransa, İsviçre ve İtalya'da çeşitli tibbî çalışma ve araştırmalar yaptı. 1993 ve 95'teki, iki “Anatomi Kongresi”ne, iki orijinal ve kapsamlı bildiri sundu. 1993'te Dr. Meryem Açıkalın’la evlendi ve 1996 Eylül'ünde Türkiye'den ayrılıp Bükreş'e geçti. Burada hayatının kritik bir dönüm noktasını teşkil eden bir “siyasî” harekete dâhil oldu ve 1997 Ocak ayında bu teşkilatça Atina'ya görevli olarak gönderildi. Aynı siyasî hareketteki eşi 1998 Ekim’inde Kuzey Irak’ta kayboldu ve kendisinden bir daha haber alamadı. 1998 Mayıs’ında, mensubu olduğu siyasî hareketin bir yetkilisiyle şiddetli bir ideolojik-siyasî tartışmanın ardından, bu teşkilatla bağlarını büyük ölçüde kopardı. 1995 yılından bugüne, İBDA fikriyatı çizgisindeki dergilerde “Coyotte (Kurt)” müstear ismiyle ve aralıklarla makaleleri yayınlandı. Altı senesi Yunanistan'da olmak üzere yaklaşık sekiz yıldır Avrupa’da yaşıyor. Şu ân İsviçre’de siyasî mülteci statüsünde ikâmet ediyor.

 

English, Français, Deutsch, βιογραφικό σημείωμa, Bî Kürdî


 

AKADEMYA BAŞKÖŞE YAZILARI

RESİMLERİ

 


 

 

 

 

DR. HAKKI AÇIKALIN'LA ÜÇ GÜN

Sohbet: Mustafa Saka

Hayatı; Fikir, Sanat, Siyaset Macerası...

 

 

 

 

 


 

 

 

KİTABLARI

Doktora Tezi 

Türkçe'deki Yunanca Kelimeler

Yunanca Kökenli Tıp Terimleri Lûgatı

Yunan Mitolojisi

 Judaizm

Şiirleri


AKADEMYA'YA DOĞRU KÜLTÜR-SANAT PLATFORMUNDA

YAYINLANMIŞ MAKALELERİ

Tıp, Felsefe, Hikemiyat, Etimoloji, Edebiyat, Fizik, Mitoloji, Dinler Tarihi vd...


DOĞU STRATEJİ VE TAHLİL MERKEZİ'NDE YAYINLANMIŞ MAKALELERİ

Siyasî Tahlil ve Araştırmalar


AYLIK DERGİSİ'NDE YAYINLANMIŞ MAKALELERİ

 


DİĞER YAYIN ORGANLARINDA YAYINLANMIŞ MAKALELERİ

 

www.fikirkulubu.org

©FİKİR KULÜBÜ 2004

1