Studio dr.D vam izdela in vzdržuje spletne strani Naslovna stran Gor Odziv Vsebina IščiSlovenija / Mali grad Kamnik

LM  Ultimax 100

Singapurški CIS Ultimax 100 je najlažji puškomitraljez in strelja z odprtega zaklepa, kar pomeni, da pri repetiranju ( in ob vsaki prekinitvi streljanja ) zaklep obstane v zadnjem položaju - takoj ko orožje sprožimo zaklep skoči naprej, potisne naboj v cev in ga aktivira. Ima zelo šibek odsun in strelja natančno. Obstaja tudi v izvedbi z krajšo cevjo - 33 cm. Na slovenska tla je prišel na pričetku devetdesetih let.

 

 

Namen: Ultimax 100  je avtomatsko orožje namenjeno za nevtraliziranje in uničevanje nasprotnikove  žive sile in ognjenih sredstev na razdaljah do 600 m. 

 

 

 

Taktično tehnični podatki:

 

CIS Ultimax 100

Kopito: plastično
Kaliber: 5,56 x 45 mm
Masa PM: 4900 g ( z okvirjem )
Masa ostrega naboja (krogla) ?
Dolžina orožja: 1024 mm
Dolžina cevi: 508 mm
Okvir: 30 (boben 100) nabojev
Kadenca: 500 nab/min
Okvir: 30 (boben 100) nabojev

Obstajata dve vrsti cevi:

ena ima korak ovijanja žebov (6 v desno) en ovoj v 305 mm;
druga pa ima korak ovijanja žlebov ( 6 v desno) en ovoj v 178 mm in samo s to cevjo se lahko izstreljujejo naboji z oznako SS 109/FN62 (prebojni naboj). Drugi naboji se izstreljujejo iz obeh vrst cevi.

Bojne lastnosti:

Najboljši rezultati na razdaljah do 600 m. 

Kaliber: 7,62 x 51 mm ( 7,62 NATO )

 

 

 

Glavni deli:    

1 Cev z nanjo pritrjenimi deli
2 Zaklepišče s sprožilnim mehanizmom
3 Povratno udarni mehanizem
4 Nožice
5 Kopito
6 Ležišče za optično napravo

 

Na vrh

 

Pošljite mail na  dswahilly@yahoo.com z vprašanji in komentarji o izdelku ( in spletnem mestu ).
Copyright © 2003 STUDIO dr.D
Ažurirano: junij 22, 2003