"วิ่งธงลูกสือโลก"
21 พฤศจิกายน 2545พิธีส่งมอบธงลูกเสือโลก
 

พิธีรับมอบธง


วิ่งธงเพื่อประชาสัมพันธ์

ส่งมอบธงผลัดต่อไป


พิธีเปิดการเฉลิมฉลองธงลูกเสือโลก


ประธานในพิธีตรวจเยี่ยมกอง


ผู้กำกับและลูกเสือดงดาวแจ้งร่วมกันถ่ายภาพ


การแสดงของลูกเสือโรงเรียนดงดาวแจ้งฯ
1