Teksty pomocne przy całodobowej adoracji
Najświętszego Sakramentu

(można je wielokrotnie powtarzać w ciągu dobu w obecności innych grup modlitewnych)

O Jezu Chryste, oddaję Ci hołd jako Królowi świata. Wszystkie stworzenia dla Ciebie są uczynione. Rozporządzaj mną jako własnością swoją. Odnawiam moje przyrzeczenie chrztu świętego, wyrzekam się szatana i jego pychy i jego spraw, i obiecuję żyć, jak przystoi dobremu katolikowi. W szczególniejszy sposób obowiązuję się użyć wszystkich sił, aby dopomóc do zwycięstwa prawom Bożym i prawom Kościoła świętego.

Boskie Serce Jezusa, ofiaruję Ci nędzne uczynki moje w tej intencji, ażeby wszystkie serca uznały Twe święte królowanie i aby w ten sposób mocno utrwaliło się na całym świecie Twoje Królestwo Pokoju. Amen.

Duchu Święty, Boże, który światłem z nieba ubogacasz jednostki i narody, prowadząc pokolenia wszystkich wieków do wspólnoty we wierze, racz napełnić ich umysły łaską i ożywić serca ogniem miłości, aby wszyscy umocnieni darami nadprzyrodzonymi służyli Ci ochotnie i doszli do pełnej jedności z Tobą. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Pieśń: Twemu Sercu lub Serce Twe Jezu.

(adoracja w ciszy)

Na kolanach i z głębi naszych serc przepraszamy Cię, o Boże utajony w Najświętszym Sakramencie, za wszystkie zniewagi, jakie ponosisz od początku ustanowienia tego sakramentu aż do tej pory:

- Za wszystkie opuszczone Msze święte w niedzielę i święta oraz za niedbałe w nich uczestnictwo - Przepraszamy Cię, Jezu.

- Za wszystkie zaniedbania Komunii Wielkanocnej i świętego Wiatyku - Przepraszamy Cię, Jezu.

- Za wszystkie nieposzanowania popełnione w Twoich kościołach - Przepraszamy Cię, Jezu.

- Za wszelką niewdzięczność okazywaną Ci przez ludzi, których nieskończenie umiłowałeś - Przepraszamy Cię, Jezu.

- Za wszystkie grzechy i niewierności nasze oraz wszystkich ludzi - Przepraszamy Cię, Jezu.

(Adoracje Najświętszego Sakramentu dla dorosłych str. 139).

Pieśń: Panie przebacz nam lub Kochajmy Pana.

(adoracja w ciszy)

Panie, klęczymy przed Tobą, naszym Bratem i Zbawicielem, i prosimy, byś wspomógł naszą modlitwę, jaką zanosimy do Ojca. Chcemy kochać Ciebie, Ojca i Ducha Świętego. Zdajemy sobie sprawę, że nie umiemy, że nasza miłość jest niedoskonała. Dlatego pokornie prosimy: naucz nas, Panie, żyć według najważniejszego przykazania. Naucz nas kochać Ciebie, Boga - całym sercem, całą duszą, całym umysłem i ze wszystkich sił. Naucz nas zamieniać każde uderzenie serca, każdą myśl i każdy czyn w akt miłości.

("Przed tabernakulum", str. 62)

Pieśń: Kochajmy Pana lub Jezu miłości mej.

(adoracja w ciszy)

Panie, a teraz prosimy o dar miłości prawdziwej dla nas. Oto nasze serca są jak małe gliniane naczynia. Jedne zamknięte egoizmem, strzegące swej biedy, bo egoizm to największa nędza. Inne otwarte jedynie na nielicznych wybranych, zazdrośnie strzegące "uwięzionych" w nich "swoich". Jeszcze inne zamknięte bólem, oszukane, bo zawierzyły ludziom, którzy zawiedli, i nie mają siły otworzyć się powtórnie w akcie miłości.

Panie, spójrz na nasze serca. Otwórz zamknięte, ulecz zranione, okaż światu szczęśliwe. Przychodzimy do Ciebie z prośbą. Naucz nas kochać każdego człowieka. Tylko taka miłość harmonizuje z Twoją miłością. Tak jak Ty kochasz każdego, bo jesteś miłością, podobnie i my, stworzeni na obraz i podobieństwo Twoje, mamy kochać każdego człowieka i stawać się wieczną miłością. To w naszych kochających sercach chcesz objawić swoją miłość światu.

- O miłość rodziców - Prosimy Cię, Panie

- o miłość dzieci - prosimy Cię, Panie

- o miłość w parafii - prosimy Cię, Panie

- o miłość małżonków - prosimy Cię, Panie

- o miłość w narodzie - prosimy Cię, Panie

- o miłość rodzeństwa - Prosimy Cię, Panie

- o miłość sąsiedzką, - Prosimy Cię, Panie

- o miłość nieprzyjaciół, - Prosimy Cię, Panie.

("Przed tabernakulum", str. 65)

Pieśń: Gdzie miłość wzajemna

(adoracja w ciszy)

Panie Jezu, gromadzimy się wokół Ciebie, ukrytego w Najświętszym Sakramencie. Czynimy to z radością i wdzięcznością. Dziękujemy za Twoją obecność z nami, za Twoje serce dobre jak chleb, dostępne dla każdego, kto tylko głodny Ciebie, Boga. Dziękujemy za Twoją łaskawość, za tysiące darów, jakimi darzysz nas każdego dnia. Dziękujemy za Twoją bliskość i tę niepojętą bezpośredniość.

Panie, my tak często szukamy okazji, by wynosić się nad innych, wystarczy lepsza ocena w zeszycie lub na świadectwie, lepszy rower, samochód, ładniejsza sukienka, droższy telewizor, aby w góry spoglądać na innych. Śmieszne to i odsłaniające naszą małość. Ty, Panie, ukryłeś całą swoją świętość, całe niepojęte bogactwo, by nie wynosić się nad nikogo, by być dla każdego, by wspomagać, by służyć. Dzięki Ci, Panie, za tę Twoją niepojętą miłość, która w niczym się nie wynosi nad innych.

Dziś pragniemy Ci, Panie, podziękować za Twoją modlitwę dziękczynną, jaką zanosisz za nas do Ojca. My zapominamy o dziękczynieniu; spożywamy chleb, pijemy wodę, cieszymy się słońcem, zielenią, kwiatami, ale nie dziękujemy. Otoczeni jesteśmy miłością rodziców, rodzeństwa, współmałżonka, a tak rzadko za te wielkie dary potrafimy dziękować. Bywa, że mijają dni, tygodnie i miesiące, a z naszych ust nie wyjdzie ani razu słowo "dziękuję". Oto Ty, Panie, obecny w tabernakulum, nieustannie dziękujesz Ojcu za każdego z nas, za każde dobro, jakie wyrasta na terenie parafii, za każdą łaskę, jakiej udziela nam Ojciec niebieski. Za Twoją modlitwę, która nieustannie wznosi się do Ojca w naszej świątyni, dziękujemy Ci dziś, Panie.

("Przed tabernakulum", str. 83)

Pieśń: Dzięki o Panie lub Dziękujemy Ci Ojcze nasz.

(adoracja w ciszy)

- Dziękujemy Ci, Jezu, za to, że przez tyle wieków ofiarujesz się codziennie na ołtarzach, aby ludzie mogli mieć udział w Twojej Ofierze - Dzięki Ci, o Jezu.

- Dziękujemy Ci gorąco za to, że jesteś obecny nieustannie w Tabernakulum tylu kościołów na świecie - Dzięki Ci, Jezu.

- Za to, żeś nas uczynił dziećmi Kościoła katolickiego i przez to wprowadziłeś nas na drogę wiecznego zbawienia - Dzięki Ci, Jezu.

- Za to, że miłosiernie znosisz nasze ułomności i upadki, cierpliwie oczekujesz szczerej poprawy i sumiennego życia według zasad świętej wiary katolickiej - Dzięki Ci, Jezu.

- Za to, że z tego Najświętszego Sakramentu nieustannie spływają na ludzi niezgłębione i niewyczerpane zdroje zmiłowania, Bożej nadziei i bratniej miłości, jedności, ofiarnej uczynności, siły, wytrwania i wszelkich łask doczesnych i wiecznych - Dzięki Ci, Jezu.

- Za to, że obecny wśród nas w Najświętszym Sakramencie równocześnie władasz nad światem i nad nim panujesz - Dzięki Ci, Jezu.

Pieśń: Cóż Ci, Jezu damy.

(adoracja w ciszy)

Bądź uwielbiony Chryste, Królu Królów

Jezu, klękam przed Tobą, bo Ty jesteś Królem Królów !

Jezu, kocham Ciebie, bo Ty jesteś odwiecznym Synem Bożym, Królem Pokoju !

Jezu, wierzę w Ciebie, bo jesteś Królem wiernym i życie swoje oddałeś za mnie.

Jezu, Królu mój, cześć Ci oddaję razem z Maryją, Królową, ze wszystkimi aniołami i świętymi.

Zginam kolana przed Tobą wraz ze wszystkimi stworzeniami, które pewnego dnia będą Tobie poddane i nad którymi kiedyś przejmiesz uroczyście królestwo i władzę

Jezu, mój Królu, otwieram teraz przed Tobą, razem z Maryją, moje serce i poddaję się Twojej władzy, abyś we mnie królował, tak jak królowałeś w Jej sercu i jak królujesz nad wszystkimi aniołami i świętymi.

(adoracja w ciszy)

Jezu, Królu mój, cześć i chwałę Tobie oddaję, błogosławię Cię i wywyższam, bo Ty jesteś wywyższony ponad wszystko. Pragnę tym samym wynagrodzić Ci wszystkie poniżenia i obrazę, jakich doznałeś od ludzi od początku do dzisiaj i za poniżenia, których doznasz od tych, za których z miłości oddałeś swoje życie. Pragnę Ci podziękować za Twoją królewską miłość do mnie, a także w imieniu tych, którzy nie dziękują Tobie.

Jezu, Ty jesteś moim Królem, ja Ciebie uznaję, wielbię i wywyższam.

(adoracja w ciszy)

Jezu, mój Królu, uwielbiam Ciebie i dziękuję Ci za to, że ogłosiłeś królestwo sprawiedliwości, prawdy i miłości, bo Twoje królestwo jest wieczne. Błogosławię Cię, bo Ty zwyciężyłeś królestwo zła i grzechu, królestwo księcia tego świata i zburzyłeś władzę i moc szatana.

Panie Jezu, Królu dobra i dobroci, w Twoim imieniu wyrzekam się teraz królestwa złego i złej woli. Wyzwól mnie spod działania szatana i daj mi siłę, abym w każdym momencie rozpoznał jego działanie i przeciwstawiał się mu.

Przebacz mi, że często współpracowałem z królestwem złego i zła. Od teraz nie będę tego czynił, mocą Twojego królestwa, a Tobie Królu mój, niech przypadnie pierwsze miejsce w moich słowach myślach, uczynkach i w całym życiu. Wyrzekam się wszelkiej niewoli grzechu i opowiadam się za wolnością, którą Ty obdarzasz swoich.

(adoracja w ciszy)

Jezu, Królu, bądź błogosławiony, Ty, który pragniesz być Królem naszych rodzin. Dziękuję Ci, bo Ty ofiarujesz pomoc poprzez swoją miłość, miłosierdzie i przebaczenie. Twoje królowanie jest służeniem. Bądź Jezu Królem w naszych rodzinach. Niech Twój Duch miłości, pokory i ofiarności odnowi każdą rodzinę i niech ją uratuje, zwłaszcza tam, gdzie zapanowały pycha, zazdrość, zawiść, egoizm, pijaństwo i niewierność, brak zaufania i kłamstwo, tam, gdzie członkowie rodziny zamiast służyć sobie nawzajem, chcą panować jedni nad drugimi.

Niech nasze rodziny staną się królestwem Twojej prawdy i sprawiedliwości, miłości i pokoju, życia i radości.

(adoracja w ciszy)

Jezu, Królu, bądź błogosławiony w swoim Kościele. Bądź błogosławiony w tych wszystkich, którym za pośrednictwem apostołów pozostawiłeś szczególne obowiązki w swoim Kościele. Króluj w sercu, myślach i uczynkach Ojca Świętego, wszystkich biskupów, kapłanów, sióstr zakonnych i zakonników oraz wszystkich, którzy głoszą Twoje słowo.

(adoracja w ciszy)

Jezu, Królu wszelkiego stworzenia, Królu nieba i ziemi, dziękuję Ci, że cały świat chcesz zebrać w jedną wielką rodzinę. Niech Twoje królewskie błogosławieństwo spocznie na nas tu obecnych, rozleje się na wszystkie ludy i narody w Duchu Twoim, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

(Adorujcie sercem mego Syna, str. 194-201)

Pieśń: Bądźże pozdrowiona Hostyjo Żywa.

(adoracja w ciszy)

O Jezu Najsłodszy, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas, korzących się u stóp Twego ołtarza. Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy. Od dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie Najświętszemu Sercu Twemu, aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Tobą. Wielu nie zna Ciebie wcale, wielu odwróciło się od Ciebie, wzgardziwszy przykazaniami Twoimi. Zlituj się nad jednymi i drugimi, o Jezu Najłaskawszy, i pociągnij wszystkich do świętego Serca Twego. Królem bądź nam, o Panie, nie tylko wiernym, którzy nigdy nie odstąpili od Ciebie, ale i synom marnotrawnym, którzy Cię opuścili. Spraw, aby do domu rodzicielskiego wrócili co prędzej i nie zginęli z nędzy i głodu.

Króluj tym, których albo błędne mniemania uwiodły, albo niezgoda oddziela. Przywiedź ich do przystani prawdy i jedności wiary, aby rychło nastała jedna owczarnia i jeden pasterz.

Udziel wszystkim narodom spokoju i ładu. Spraw, aby na wszystkiej ziemi, od końca do końca, jeden brzmiał głos: Chwała bądź Bożemu Sercu, przez które stało się nam zbawienie. Jemu cześć i chwała na wieki. Amen

Pieśń: Pobłogosław Jezu drogi.

(adoracja w ciszy)

O Jezu, Królu narodów i Królu wieków, racz przyjąć nasz hołd. My, którzy przez łaskę braćmi Twymi jesteśmy, składamy Ci pokorne uwielbienie. Ty jesteś żyjącym Chlebem, który z nieba zstąpił i daje życie światu. Najwyższy Kapłanie i Baranku Ofiarny, Tyś się poświęcił na krzyżu w krwawej ofierze odkupienia Ojcu Przedwiecznemu dla zbawienia ludzkości, a teraz co dzień ofiarujesz się na naszych ołtarzach przez ręce Twoich kapłanów, aby we wszystkich sercach nastało Królestwo prawdy i życia, świętości i łaski, sprawiedliwości, miłości i pokoju. O królu pełen chwały, przyjdź Królestwo Twoje.

(chwila przerwy)

Panuj ze swego tronu łaski w sercach dzieci, by zachowały niewinność otrzymaną na chrzcie świętym.

(chwila przerwy)

Panuj w sercach młodzieży, by wzrastała zdrowo i czysto, słuchając głosu tych, którzy Ciebie zastępują w rodzinie, szkole i Kościele.

(chwila przerwy)

Panuj nad domowym ogniskiem, aby rodzice i dzieci żyli zgodnie i przestrzegali Twego świętego Prawa.

(chwila przerwy)

Panuj nad Ojczyzną naszą, aby wszyscy obywatele przez ład i zgodę warstw społecznych czuli się dziećmi Ojca w niebie, powołani do współdziałania dla wspólnego, doczesnego dobra: szczęśliwymi z przynależności do Mistycznego Ciała, którego Twój Sakrament jest zarazem żywym znakiem i wiecznie tryskającym źródłem.

(chwila przerwy)

Panuj, o Królu królujących i Władco rządzących, nad wszystkimi narodami ziemi i oświecaj jej przywódców, by zapatrzeni w Twój wzór żywili myśli pokoju a nie udręczenia.

(chwila przerwy)

Eucharystyczny Zbawicielu, spraw, by wszystkie narody służyły Ci z ochotą w przekonaniu, że służyć Bogu, to panować.

(chwila przerwy)

Niech Twój Sakrament, O Jezu, stanie się światłem umysłu, mocą woli, źródłem miłości dla serca. Słabym niech będzie podporą, cierpiących pociechą, umierającym posiłkiem zbawienia, a wszystkim - zadatkiem przyszłej chwały. Amen.

(Papież Jan XXIII)

Pieśń: Idziesz przez wieki.

(adoracja w ciszy)

Panie, obecny w Najświętszym Sakramencie, klękamy dziś przed Tobą, by wyznać naszą wiarę w Twoją królewską godność. Dziękujemy ci za Twoją cichą obecność z nami na terenie naszej parafii. Zobacz, Królu, nie tylko tych, którzy nadal Ciebie biczują, koronują, znieważają, ale i tych, którzy klęczą przed Tobą z sercem pełnym wdzięcznej miłości.

Pieśń: Króluj nam Chryste

(adoracja w ciszy)

Litania do Chrystusa Króla

Część chwalebna Różańca Świętego (o Intronizację Chrystusa Króla)

Pieśni:

Ciebie Boga wysławiamy                         Pójdź do Jezusa

Jezusa ukrytego                                         U drzwi Twoich

Kłaniam się Tobie                                         Upadnij na kolana

Najświętsze Serce Boże                         Magnificat

Pan Jezus już się zbliża                         Zbliżam się w pokorze

Pod Twoją obronę Ojcze na niebie       Jezu miłości mej

Święty, o Panie, składamy dzięki


1