Ε.Ε.Τ.Ε.Μ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Γκλαβάνη 105  38221 ΒΟΛΟΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ -
FAX : 2421039208 


Σχετική Νομοθεσία

ΠΔ 165/00

Ενσωμάτωση της 89/48 Οδηγίας της ΕΕ στο εθνικό δίκαιο της Ελλάδας

ΠΔ 55/00

Θερμοϋδραυλικές Εγκαταστάσεις

Π.Δ 318/94

(Επαγγελματικά Δικαιώματα)

Π.Δ 346/89

(Επαγγελματικά Δικαιώματα)

Π.Δ 345/89

(Επαγγελματικά Δικαιώματα)

Νόμος 1865/89

(Ισοτιμία Πτυχίων)

Νόμος   298/76  

(Ισοτιμία Πτυχίων)

 

Αρχική σελίδα

Κορυφή Σελίδας