Het verlies van iemand uit uw directe omgeving is een zeer ingrijpende gebeurtenis. Opeens verandert er in uw leven een heleboel op een zeer drastische wijze. Het kost enorm veel moeite en energie om al deze veranderingen te verwerken, met of zonder steun uit uw omgeving.
Rouwverwerking is een belangrijk proces bij het verlies van een dierbaar persoon. Vaak wordt dit proces onderschat, weggedrukt of gunt men zich niet de gelegenheid of de tijd om het verlies te verwerken.
Deze gratis service wil een ondersteuning bieden bij het rouwproces. Door het bieden van ruimte op internet voor het planten van een eik, foto's en/of doorlinken naar een website van de betreffende persoon, welke ik ook voor u maken kan.
Een vrijwillige bijdrage
stellen wij zeer op prijs.
U kunt uw bijdrage storten op:

ABN nummer: 51.43.41.750
t.n.v.
Rainbow Webdesign
te Duiven
o.v.v. "Donatie Eikenboom"


e-mail:
See who's visiting this page. View Page Stats
See who's visiting this page.