Nieuwe pagina 1

    L.R. en P.C. "de Eilandruiters" Lobith

   

Taakverdeling

Lidmaatschap

Lestijden

Kantine

Stalling

Vrijwilligerswerk

Sponsoring

Evenementen

Waar ?

De landelijke rijvereniging en Ponyclub "de Eilandruiters" werd opgericht in 1970 en telt inmiddels 140 leden.
De vereniging beschikt over 7 manegepaarden en -pony's, zodat ook kinderen zonder eigen paard of pony deze sport kunnen beoefenen.
De belangrijkste doelstelling van de vereniging is de paarden-  en ponysport toegankelijk maken voor een zo groot mogelijk publiek.
Werkzaamheden binnen de vereniging worden dan ook zo veel mogelijk door vrijwilligsters gedaan.
Dit varieert van het bouwen en onderhouden van de manege tot het schoonmaken en verrichten van bardienst in de kantine.
Daarom kunnen relatief lage contributietarieven worden gehanteerd.
Sinds 1993 beschikt de vereniging over een (grotendeels zelfgebouwd) manegecomplex, oa. voorzien van een binnenbak, ruime kantine en pensionstalling.

 Sportlaan 2, 6915 XT Lobith

                             

  Agenda                                                                                                      Bijgewerkt tot: 12-feb-2009