Arūno Ciesiūno namų puslapis
Te būna geras tau šis rytas,
Kai žiema vėl žemę pabučiuos
Ir kai žodžiai gerumu pavirtę
Tūps lyg paukščiai ištiestuos delnuos....
Prisiminki mane
Nors svajonių vakare.
Kai užeis ant proto rūkas,
Prisiminki su anūkais.

Nors blaškys tave audra,
Būk laiminga ir dora!

Būk linksmutė ir gerutė,
Kaip pavasario saulutė.
Kai bus naktis, tik žvaigždės
Švies...Kai kris į žemę ir
Spindės...Miegosi tu...Miegosiu
Aš, o mūsų norus vėjas neš...
Nutilo medžiai, ištuštėjo
Gatvės,visur tylu, ramu...
Vos girdint ištariau:labanakt
Tikiuosi Išgirdai ir tu...
Ir kalnų viršūnėm saulė nusileido,
Aplinkui pasidare taip ramu,
Širdelė mano tyliai plaka
Linkėdama tau saldžių sapnų...
Toks ramus ir stebuklingas
Bet kartu ir nemirtingas...
Vakaras su daug žvaigždžių
Tiesia taka link sapnų...
Duok man ranką ir link jų
Vėl keliausime kartu...
Tinkis vinkis sumanus
Reketuoja jis vaikus
Dipsis žydras kaip dangus
Lia lia laižo jam padus
Pou gamina samagoną
Taip uždirba visiems duoną
Žiemos šarmoj sustokim pagalvoti
Kas nuveikta, ko siekta, kaip gyventa
O kaip surasti tą gražiausią žodį
Artėjančiai žmogaus ir žemės šventei.
Kai už lango jau tamsa
Atkeliauja tyluma
Kai aplink visur ramu
Tau labanaktis linkiu
Žiemužė už lango dejuoja,
Ir daužos įsiutus audra,
Tik mano lengvutė svajonė
Keliauja vistiek pas tave...
Įvairūs
Pradinis puslapis