Tron Solaros: Crystals
Crystals
(Kristálygömbök)

Prológus

2002. október 31. Egy ismeretlen temeto. Sötét van. Az egyik sírnál mozgás. Egy csuklyás alak áll meg elotte. A lámpásával rá világít. A síron egy felirat.
"Lord Asriel, meghalt 1953. október 31."
A csuklyás fogja ásóját és fáradtan ásni kezd. Hosszú idobe telik mire eléri a koporsót, de végül sikerül neki. Teljesen körbeássa, de nem nyitja ki. Összeroskad a sír elott és egy keserves sóhaj hallat. Látszik rajta hogy rettentoen megviselt, mintha egy sokáig tartó út után végre meglelte volna amit keresett. Leteszi az ásót a földre, majd elovesz egy kis zsákotés kivesz belole hét kristálygömböt. A gömbökön megcsillan a hold fénye, miközben leteszi oket a földre hét szöget alkotva belolük. Miután végzett nagy nehezen feláll. A gömbök lassú, lükteto, ezüstös fénnyel kezdenek világítani. Ekkor fennhangon megszólal az csuklyás.
- Azt kívánom, hogy Lord Asriel nagyúr térjen vissza az életbe! -
A gömbök a férfi kívánsága után még erosebb fénnyel kezdenek lüktetni, mély, lükteto, búgó hangot hallatva hozzá. Egyszerre csak a gömbök vakító fénybe váltanak, a csuklyás elfordítja tekintetét. A gömbök emelkedni kezdenek, mikor már elég magasra értek, nagy sebességgel szétrepülnek hét féle irányba, csak egy halványuló fénycsík jelzi útjukat. Szétszóródtak a földön. A csuklyás remegni kezd félelmében és a koprosóra tekint. Hirtelen szél támad, a lámpa eloltódik, már csak a hold fénye világít. Hirtelen zaj. A koporsó fedele lassan megmozdul, nyílni kezd. A csuklyás összeesik félelmében, csuklyája hátracsúszik, látni rajta hogy öreg, jóval 50 felett járhat. A sírgödörbol eloször csak két rothadó kéz bukkan elo, majd a volt halott felállt. Szakadt, fekete talár volt rajta, az arcát csuklya fedte, csak rothadó keze látszott. Mérhetetlen gonoszság sugárzott belole. Az öregember egyre távolodott félelmében. A lény mély, zengo félelmetes hangon megszólalt.
- George Benett! Örülök, hogy újra látlak huséges szolgám. -
- Lord Asriel nagyúr! - nyögte az öreg.
- Igen én vagyok. Bár még gyengén. 50-en éve várta lelkem ezt a pillanatot, hogy bosszút állhassak azon az emberen aki legyozött, engem, minden idok legnagyobb feketemágusát. De most itt vagyok. Visszatértem. Mindössze egy évre van szükségem ahoz, hogy újra erom teljében legyek, és a túlvilágnak köszönhetoen még erosebb leszek, mint valaha. Egy év és pontosan a halálom napján bosszút állok. -
Ekkor felemeli kezét, széttárja ujjait és a tenyerét az öreg felé tartja. Hirtelen felemelkedik a földrol egy hegyes, hosszú fadarab és sebesen az öreg felé repül, majd mellébe fúródik. Az öreg halott. Lord Asriel az égre emelte tekintetét, a csuklya sötétjében láthatóvá vált két izzó, vörös szempár, majd így szólt fennhagon:
- 1 év! 1 év és bosszúm rettenetes lesz. Bosszút állok rajtad REMUS J. LUPIN! -

...

A történtek alatt egy másik, távoli helyen, Magyarországon, az északi középhegységben, valami süvít az égen egyenesen egy hegyen álló középkori stílusú kastély felé. A valami nagy sebességgel eléri a kastélyt és berepül az egyik torony nyitott ablakán, majd odabenn a falnak csapódik és leesik a földre. Az egyik fiú aki a szobában aludt felébredt a zajra., felkelt, az ablakhoz ment és kinézett a csillagos égre. Nem látott semmi különöset, így visszafele tartott az ágyához, amikor a falnál egy golyót pillantott meg. Közelebb megy ás látja, hogy az nem egy golyó hanem egy kristálygömb. Nem érti hogy került oda, de amikor a kezébe vette különös érzés fogta el és rögtön tudta, hogy vigyáznia kell rá. Így is tett majd a kezében a gömbbel visszafeküdt és elaludt. 17 éves volt, szokésbarna hajjal és kék szemmel. Varázsló volt és elsos diák egy varázslóiskolában, ebben a kastélyban.
A neve Tron Solaros...

Folyt. köv.