Goblin Fanatic
Det här är en goblin fanatic. Han tillhör min arme, fast... Jag måste ha en Night goblin unit för att kunna använda honom.
Goblin Fanatic's kan lika gärna kasta klotet mot din eller motståndarens
ARME.!!.
M   WS   BS   S   T   W   I      A    LD   PTS
4     2       3     3   3    1   3       1     5        4
Tillbaka