PHR Classic GEMS
» Sunset and You (Akin Ka Noon, Ngayon at Kailanman Revised Edition)
Author: Martha Cecilia
TEASER:

“Mula sa kung saan ay dumating ka sa buhay ko, Jessica, na tulad ng isang rumaragasang tubig. Now out of the blue, or just out of whim and caprice, you want out my life. Why?What have I or haven't I done?”

For a fleeting moment she thought she saw pain cross his eyes. But of course, that was just her imagination. Dahil nang muli niya itong tingnan ay wala kahit na anong ekspresyon sa mga mata nito. Then Jessica said good-bye, hoping against hope that she would survive without him in her life.

Published by: Precious Pages Corporation, 2006
*
» Hello Again, My Heart
Author: Martha Cecilia
TEASER:

Nang sa palagay ni Rand ay unti-unti na niyang natatanggap ang pagkawala ni Regina ay saka naman dumating sa buhay niya si Faith Bengson. She looked like Regina, walked like Regina and smelled like Regina. He even thought she was his wife who disappeared almost five years ago and was playing games with him. But Faith Bengson's records showed she was exactly who she was.

Hindi gusto ni Rand na ibigin at mahalin si Faith sa kabila ng iyon ang pabulusok na pinatutunguhan ng damdamin niya. He didn't want to forget the vow he'd made to his wife. His whole heart was field with memories of Regina-bittersweet memories that had kept him going. Subalit gumawa ng daan si Faith patungo sa puso niyang tangi lang para kay Regina.

Published by: Precious Pages Corporation, 2005
*Cover and Teaser are taken from MC's site created by Nimfa.
» Pangako
Author: Martha Cecilia
TEASER:

She was a rich man's daughter and when her father died, tinunton niya ang Lucban upang makatagpo ang ina. Nakatagpo niya si Consuelo nang araw na makatagpo niya rin si Jake Falcon, the handsome farmer and fell in love with him. He promised to marry her. But promises were made to be broken. Itinakwil at itinaboy siya ng ina nang makilala kung sino siya. Just as Jake Falcon betrayed her and married her stepsister Karla.

Who betrayed who? May katuparan pa ba ang pangako?

Published by: Precious Pages Corporation
*Cover submitted by Ruth-Ann; teaser by Brenda..
» Minsan... Dito sa Puso Ko
Author: Martha Cecilia
TEASER:

Dumating si Lili sa Davao upang paghilumin ang sugat na sanhi ng trahedyang sinapit ng ina... at ang pagpapakasal ng kasintahang si Calvin sa ibang babae sa panahong higit niya itong kailangan. Subalit hindi niya maunawaan ang kalungkutang bumabalot sa katauhan niya sa bawat tanawing nakikita niya sa Davao. Loneliness that had nothing to do with her mother's death o ng kataksilan ni Calvin.

Nadagdagan ang kalituhan nang maipagkamali siya ni Matthew Lorenzo, a goegeous doctor, sa ibang babae. Hindi pinaghilom ng eksotikong mga lugar sa Davao ang sugat niya. Instead, she was trapped in a maze of vengeance and greed and obsession as old as three generations.

Published by: Precious Pages Corporation
*Cover submittted by Ruth-Ann; teaser by Brenda.