Sweetheart 1-10
» Sweetheart 1
TEASER:

Isang matinding crush ang umusbong sa batang puso ni Kimberly para kay Renz noong sixteen siya. Love letters and gift, waltz and song, promises and the very first kiss. All grow into a beautiful love noong eighteen siya under the stars and the moonlight.

Makapanatili ba ang magandang pagibig when she was already pregnant at eighteen at si Renz ay tumalikod sa pangako.

Published by: Precious Pages Corporation
*Cover submitted by Ruth-Ann.
» Sweetheart 2: Lavender Lace
TEASER:

The infamous Rigo dela Serna ng Engineering Department. Super-guwapo, ex-scholar, star-player at playboy numero uno.
Pero para kay Lacey, Rigo is a cross between Elvis Presyley and Antonio Banderas sa kupas at hapit na maong, itim na jacket at motorsiklo.

Nasa high school si Lacey at nasa college si Rigo. Malayo ang high school building sa college but stealing glances from afar, they fell in love. Their young hearts vowed to love each other for always.
But vengeance and betrayal separated them.

Published by: Precious Pages Corporation
*Cover submitted by Ruth-Ann.
» Sweetheart 3: You Belong to My Heart
TEASER:

Hindi mapaniwalaan i Joana na makalipas ang pitong taon ay muling nagbalik sa buhay niya si Franz. Seven years of heartache pero mukhang determinado si Franz na patuluy siyang magsdusa sa kasalanang bagaman hindi niya ginawa ay inako niya.

Isa lang ang alam niyang solusyon upang matahimik na silang pareho: ang magpakasal kay Arnel.

Published by: Precious Pages Corporation
*Cover submitted by Ruth-Ann.
» Sweetheart 4: My Knight in Shining Armour
TEASER:

Moana Marie was fifteen and had this stupid crush on Vince Saavedra, cool and drop-dead gorgeous. But her feelings for him was way out of line. Walong taon ang tanda nito sa kanya, may girlfriend, apprentice sa kompanyang pag-aari ng daddy nya, higit sa lahat: Hindi nito pinapansin ang panunukso niya.

Pero bakit laging naroon si Vince sa tuwing kailangan niya ito that she became dependent on him? When Vince left, it broke her heart. Now, he was back after four years. CEO and general manager ng bangkong pag-aari ng mga magulang niya. Hindi lang ang bangko ang hinahawakang tungkulin ni Vince sa pagbabalik nito.

He also assured his role as her self-appointed big brother.
What now? Nawala nga ang crush niya rito, nahalinhinan naman ng mas malalim. She was falling in love with him.

Published by: Precious Pages Corporation
*Cover submitted by Ruth-Ann.
» Sweetheart 5: All My Love
TEASER:

Siyam na taon si Lara nang una niyang makita si Jaime, ang binatilyong ampon ng lola niya. Kinaiinisan niya ang pagiging malapit nito sa sarili niyang ina. Sa pakiramdam niya'y lahat ng mahal niya'y nakuha na ni Jaime ang atensyon.

She was seventeen nang makita niya ang sariling ina sa silid nito kayakap ang binata. Pero walang gustong maniwala sa kanya, kahit ang sariling ama na ganoon na lang ang pagmamahal sa asawa at tiwala kay Jaime. Siya ang gumawa ng pasya. She left her home.

Nang mamatay ang mga magulang niya'y muli siyang nagbalik upang malamang kay Jaime ipinamana ng mama niya ang villa, ang inheritance na dapat ay sa kanya.

She despised him. Pero bakit hindi magkapuwang ang ibang lalaki sa buhay niya? Bakit sa kabila ng galit niya'y nadadarang siya kay Jaime.

Published by: Precious Pages Corporation
*Cover submitted by Ruth-Ann; Title by Ailyn; teaser from Leigh.
» Sweetheart 6: Mrs. Winters
TEASER:

Mula pagkabata'y lihim na minahal ni Kate si Rafael. Subalit ang playboy ng San Ignacio College ay iba ang pinagtutuunan ng pansin, ang kaibigang matalik ni Kate na si Moana. Si Moana na ang gusto'y si Vince. Kahit na nasasaktan ay nagparaya si Kate. Walang lakas ng loob na sabihin ang nararamdaman.

Sa gabi ng graduation party ni Moana ay natuklasan ni Rafael na mali pala ito ng pinag-ukulan ng damdamin. At ang tunay na pag-ibig ay nasa tabi lang pala nito. Subalit paano nito maipararating kay Kate ang damdamin gayong ang buong pamilya nito'y nangibang bansa na?

Published by: Precious Pages Corporation
*Cover submitted by Ruth-Ann.
» Sweetheart 7: Somewhere Between Lovers and Friends
TEASER:

Their friendship was like wine, tumatamis sa paglipas ng panahon. Jea was troy's little sweetheart. troy was Jea's pare. Si Troy ay kilalang playboy, papalit-palit ng girlfriends. Si Jea ay playgirl... papalit-palit din ng... girlfriends?!

Kung kailan huminto sa pagpapalit-palit ng girlfriends si Troy at si Jea sa panliligaw sa kapwa babae ay walang nakakaalam. But they got the shock of their lives when one morning they woke up in each other's arms and as naked as the day they were born.

Soon they found out they were no longer friends. But could they be lovers?

Published by: Precious Pages Corporation
*Cover submitted by Ruth-Ann.
» Sweetheart 8: My Cheating heart
TEASER:

Si Miles ang first crush ni Nadia. Si Miles din ang first love niya at natitiyak niyang si Miles pa rin ang huli niyang mamahalin. They were childhood sweethearts hanggang sa dumating sa buhay nila si Arlyn. Nahati ang atensyon ni Miles. Kalimitan ay ipinagtatanggol nito ang iyaking si Arlyn sa haragang si Nadia.

Then came the announcement that shocked Nadia. Mag-on na sina Miles and Arlyn. Pinili niya ang lumayo upang makalimot. Subalit aakalain ba niyang mabibigyan siya ng pagkakataong mapasakanya si Miles nang hindi matuloy ang kasal nito kay Arlyn? Paano? Pipikutin niya si Miles kasabwat ang ina ng binata! But would Miles forgive her?

Published by: Precious Pages Corporation
*Cover submitted by Ruth-Ann.
» Sweetheart 9: Manantili Kang Mahal
TEASER:

Charlize dela Serna wanted her first boyfriend to be perfect. Someone she could be proud of. Subalit hindi ganoon si Jason. He was the campus nerd... and Ichabod Crane to her friends because he was tall and lanky. And worse, he was her boyfriend. At ikinahihiya niya. Subalit ang kasabihang malalaman mo lang kung gaano kahalaga ang isang tao kapag nawala na siya sa iyo ay naging totoo kay Charlize. She lost Jason on the night of her debut party.

Pagkalipas ng maraming taon ay nagbalik si Jason. hunky and very attractive. And she was surprised to learn that after all those years she still longed for him. But he was still the same Jason she met when she was younger. Imperfect. higit sa lahat ay ikinamangha niya ang iskandalong nakapaloob sa pamilya nito. Would she do the same mistake she did seven years ago?

Published by: Precious Pages Corporation
*Cover submitted by Ruth-Ann.
» Sweetheart 10: How Did I fall In Love with You?
TEASER:

Hindi gusto ni Ronan si Laurel, the most popular girl in the campus, the girl who could smile away the thunder and kiss away the rain. She was a snob, too.

At lalong hindi rin gusto ni Laurel si Ronan, the infamous guy in the campus. Wild and crude... and, well, gorgeous. Hindi niya gustong aminin iyon. Theirs was a case of hate at first sight.

Published by: Precious Pages Corporation
*Cover submitted by Ruth-Ann.