งานปั้นอิฐมอญ

งานปั้นอิฐมอญ

ภาพเจดีย์สมัยโบราณที่ใช้อิฐมอญในการก่อสร้าง
...................................................................................................................................................................................................
.
ขอต้อนรับคุณเข้าสู่การนำเสนอเรื่องราวการทำงานด้านต่าง ๆ ของการปั้นอิฐมอญตั้งแต่
การเริ่มต้นจัดเตรียมพื้นที่สำหรับการทำงาน การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการปันอิฐมอญ ขั้นตอนการปั้น
..
การตกแต่งอุปกรณ์ ไปจนถึงขั้นตอนสุดท้ายในการนำอิฐมอญปั้นมือออกจำหน่ายสู่ตลาด

คลิกตามหัวข้อด้านล่างเพื่อตามเราไปชมเลยนะคะ

.......................... .......แนะนำประวัติผู้เขียน สถานที่ี่ เกี่ยวกับดิน ลักษณะดิน อุปกรณ์การปั้น อุปกรณ์การตกแต่ง การเตรียมดิน
..........วิธีการปั้น
การตกแต่งดิน การนำดินเข้าเตาเผา คัดอิฐออกเตาเผา เกี่ยวกับอิฐ ความคิดเห็นของคุณ