KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU

JABATAN PENDIDIKAN NEGERI SEMBILAN

( UNIT TEKNIK DAN VOKASIONAL)

NOTA

      TINGKATAN SATU

        TINGKATAN DUA

        TINGKATAN TIGA

 

LINK UTAMA

 

                                         

 

 

 

 

   e-Kemahiran

      info Pendidikan  mata pelajaran KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU.

Mata Pelajaran Kemahiran hidup bermatlamat untuk melahirkan insan yang berdikari, kenalfaham teknologi, kenalfaham ekonomi dan mempunyai sifat dan sikap yakin diri, kreatif, inovatif, inisiatif, produktif dan boleh berinteraksi dengan baik.

Mata pelajaran ini merupakan sebahagian daripada usaha pendidikan ke arah mempertingkatkan kemahiran praktis dan penanaman semangat keusahwanan  dan daya merekacipta di kalangan pelajar. Kemahiran asas ini membolehkan pelajar berfugsi dengan berkesan dalam urusan hidup sehariannya.  Nilai-nilai murni juga diterapkan semasa pelajar menjalankan aktiviti bagi menggalakkan perkembangan semangat bertimbangrasa dan sedia membantu serta menggalakkan kesefahaman bersatupadu di kalangan masyarakat.  Tumpuan diberi kepada peningkatan kendiri, kesejahteraan hidup berkeluarga, kerja amal masyarakat dan alam pekerjaan.

 

Kementerian Pendidikan Malaysia

Malaysia On-Line

Jaring

Cikgu Net

Waktu Solat Di Malaysia

Sekolah.Com

Jabatan Pendidikan N.Sembilan

Engin Pencari

Best Experienced With

 

 

SULUH BESTARI

Pendidikan  Tanpa Sempadan bersama  e - Kemahiran

 

 

 

KATA-KATA  HIKMAT

LAGU GURU MALAYSIA

DOA HARIAN

GAMBARAJAH KEMAHIRAN HIDUP

 

 

 

 

Sila tandatangan buku pelawat

BUKU PELAWAT  

LIHAT BUKU PELAWAT

Sila hubungi ekemahiran@hotmail.com untuk sebarang kemusykilan.

Pembangunan serta penyeliaan kandungan laman web ini adalah dibawah komitmen Webmaster JPNS & KS.KHB

Semua Hak Cipta Terpelihara

MENU UTAMA | TINGKATAN SATU | TINGKATAN DUA |  TINGKATAN DUA |KATA-KATA HIKMAT|

LAGU GURU MALAYSIA| GAMBARAJAH| BANK SOALAN|