Introduksyon
Klimang Politikal
Aksyon at Adhikain
Tunggalian
Konklusyon
Sanggunian
Mga Lumikha

Iba pang artikulo:
Si Joma Sison

Makilahok sa aming talakayan. I-klik ang mga larawan sa ibaba upang pumasok sa aming forum.


Sanggunian

"Eksilo at Panlipunang Pagbabago:
Isang Komparatibong Pag-analisa sa Dalawang Yugto ng mga Pilipinong Eksilo"

Asis, Maruja. "Panimula." Mga Eksilo, Inang Bayan at Panlipunang Pagbabago. Quezon City: UP-CIDS. 1999.

Llanes, Ferdinand. "Propagandista at Deportado." Mga Eksilo, Inang Bayan at Panlipunang Pagbabago. Quezon City: UP-CIDS. 1999.

Maglipon, Jo-ann. "Ang Pamayanang Eksilo." Mga Eksilo, Inang Bayan at Panlipunang Pagbabago. Quezon City: UP-CIDS. 1999.

Olalia, Edre. "Trial By Terror" Paninidigan. Pebrero 2003.

Salazar, Zeus. "Ang Eksilo sa Kasaysayan ng Pilipinas." Mga Eksilo, Inang Bayan at Panlipunang Pagbabago. Quezon City: UP-CIDS. 1999.

Teodoro, Noel. "Si Rizal at ang mga Ilustrado sa Espanya." Mga Eksilo, Inang Bayan at Panlipunang Pagbabago. Quezon City: UP-CIDS. 1999.


Ang mga artikulong mababasa sa website na ito ay isinulat batay sa mga artikulong mababasa sa mga sangguniang aklat at ilang mga websites. Ang mga larawang ginamit ay hiniram din mula sa iba't-ibang mga websites. Ang website na ito ay nilikha para sa isang akademikong layunin.

Disenyo ni Elvin Luciano
para sa PI 100
Unibersidad ng Pilipinas
Diliman, Lungsod Quezon.
Taong 2003

1