Luthers? Wie, wat en waarom.


Wie

Een kleine gemeente van ruim 30 leden en 60 doopleden. De groep 50 plus is vrij groot. Ook zijn er de afgelopen jaren een aantal nieuwe leden bijgekomen. Er 4 gezinnen met nog jonge kinderen en er zijn op dit moment ongeveer 7 kinderen in de zondagsschoolleeftijd. We zoeken mensen aansluiting zoeken bij een kleine groep gelovige mensen en die mee willen werken om onze gemeente gestalte te geven in de toekomst. Die willen meedenken en meedoen.

Wat

Op de 1e en de 3e zondag van de maand is er een dienst in de eigen kerk om 10 uur. De andere zondagen zijn er gezamelijke diensten met de Ev. Lutherse gemeenten in Pekela en Winschoten, waarmee we samenwerken.
Liturgie en het samen zingen in de dienst zijn belangrijk in een Lutherse dienst. De dienst wordt als een rustpunt ervaren. De lezingen komen terug in de overdenking. Met het uitspreken van de geloofsbelijdenisbevestigen we ons geloof in Jezus Christus, onze verlosser. De dienst is een moment van bezinning in de soms drukke week. Door het gebed en de zegen mogen we weer gesterkt de komende week tegemoet gaan.
Sinds 2004 kiezen we ieder jaar een speerpunt. In 2005 was ons speerpunt: de kinderen. In 2006 is het speerpunt: de (oudere)jongeren. De diensten en de aktiviteiten zullen aansluiten op het speerpunt. Daarnaast zijn er andere aktiviteiten, zoals gemeenteavonden, gespreksgroepen, een jaarlijks uitje, het jaarlijkse jeugdkamp en een buitenaktiviteit voor de zondagsschool.

Waarom

Mensen zijn lid van onze gemeente, omdat ze daarvoor bewust hebben gekozen. Dit keuzemoment kan hebben plaatsgevonden in de jeugd, na zondagsschool en cathegisatie (bijbel- en geloofslessen) of op een later moment in het leven, omdat mensen hun geloof willen beleven in een kleine kring en zich prettig voelen bij de Lutherse identiteit van vrijheid, blijmoedigheid en muzikaliteit.
1