Het kerkblad online


Uitspraken van Maarten Luther

“Geen mens zou de kosten kunnen betalen voor het voedsel dat God elke dag aan alle vogels geeft. Ze zaaien niet en maaien niet en toch zorgt God voor hen. Zouden wij dan nog twijfelen of God wel voor óns zorgen zal?” Lees: Matheus 6: 25-34

Kerkdiensten

11 oktober 10 uur mevr. Heeren regio-3 dienst in Pekela
18 oktober 10 uur mevr. T.J Steenhuis-van Duinen radio uitzending zondagsschool en koffiedrinken organist: dhr. G. Klein collecte: kerk
koster: dhr. A. Eleveld autorijdienst: dhr. P. Bezema
25 oktober 10 uur dhr. Iwema organist: dhr. G. Klein collecte: restauratiefonds
koster: dhr. A. Eleveld autorijdienst: dhr. M. Roelfsema
1 november 10 uur mevr. T. J. Steenhuis-van Duinen Oogstdienst zondagsschool en koffiedrinken organist: dhr. D.J. Dijkstra
collecte: oogstdankdienst autorijdienst: dhr. B.L. Bos
8 november 10 uur ds. T. de Groot organist: dhr. G. Klein
collecte: diaconie koster: dhr. A. Eleveld autorijdienst: dhr. P. Bezema

Aktiviteiten


14 oktober 19.30 uur gemeenteavond o.l.v. ds. Freytag
19 oktober 19.30 uur kerkenraadsvergadering t.h.v. mevr. T.J. Steenhuis-van Duinen
20 oktober 19.30 uur gespreksgroep met de Doopsgezinden o.l.v. dhr. G. Iwema
26 oktober 19.30 uur Gemeentegroeigroep 1e bijeenkomst

Concert Oeral Kozakken Koor

Op donderdag 5 november geeft het legendarische Oeral Kozakken Koor Andrej Choluch dat op tournee is in Europa, een concert in de Evangelisch Lutherse kerk te Wildervank. aan de Sportterreinstraat 6. Het concert dat á capella gezongen wordt begint om 20 uur. Er worden zowel geestelijke liederen ten gehore gebracht van Lwowsky, Stschaikowski, Bortnijanski, als Russische Volksliedjes zoals: "Stenka Rasin", "Wolgaschlepper", "Eintönig klingt dar Glöckchen" en vele anderen.

Kaarten in de voorverkoop €16,-- en aan de avondkassa €19,-- in de kerk. Kaarten zijn te koop bij: Primera Hiemstra, Winkler Prinspassage 2, Veendam en Huizinga boeken en muziek Kerkstraat 52, Veendam.

Van de kerkenraad

Op de laatste vergadering hebben we het onder meer gehad over het kerkbezoek. Op bepaalde zondagen is het kerkbezoek voor een kleine gemeente als de onze goed te noemen, maar andere zondagen zitten we met een klein groepje in de kerk. Iedere zondag dienst hebben we al niet meer, maar we willen toch wel graag de regelmaat erin houden, wat betreft de diensten. Het baart ons in elk geval wel zorgen. Wij willen zo graag dat onze gemeente blijft bestaan en doen ons best daar voor. We gaan er van uit dat (alle) belijdende leden dat ook doen. Waarom ben je anders belijdend lid? Misschien moeten we het net wel over de andere boeg gooien, net als Jezus en de vissers op het meer. Maar daarvoor hebben we wel alle vissers nodig, want het is een zwaar net….. Misschien hebben de vissers ook wel hele goede ideeën om het werk gemakkelijker te maken of hoe we effectiever kunnen vissen. Dus vissers laat uw stem horen en zet ook uw beste beentje voor! Laten we samen gemeente zijn. Op 14 oktober hebben we gemeenteavond en dominee Susanne Freytag zal die avond leiden. Ik ga er van uit dat u ook naar deze gemeenteavond toe komt. Op de eerste zondag van november vieren we weer de oogstddienst. We zullen er weer een feestelijke dienst van maken. De schoenendozen kunnen voor de dienst worden ingeleverd en zullen dan voor in de kerk te zien zijn. U bent van harte welkom! Op 26 oktober hebben we onze eerste bijeenkomst gemeentegroeigroep te gepland. Iedereen die geďnteresseerd is, is van harte welkom.

Namens de kerkenraad groet ik u allen,

Fred Bos

Uit de gemeente

Met de heer H. Siefkes gaat het nu goed, maar hij moet het nog wel rustig aan doen.
Met mevrouw F. H. Smit-Olthof gaat het weer langzaam vooruit. Onder meer door haar maaltijden meer te spreiden over de dag zal haar bloedsuikerpeil stabieler moeten worden. Mevrouw van L.S van den Bergh-Lund heeft een behandeling gehad voor haar ogen, waarmee gehoopt wordt dat het gezichtvermogen niet verder verslechterd. We wensen u veel sterkte en beterschap toe!

(bijgewerkt op: 20-10-2008)

Abonnement op het kerkbladIndien u een abonnement wenst kunt u ons e-mailen: lutherroos@hotmail.com 1