Foto's van het kerkgebouw


kerk met torentje midden op het dak

Een van de oudste foto's

Op deze foto is de kerk te zien na een restauratie in 1907. Let op het torentje, dat op deze foto nog midden op het dak zit en het raam rechts naast de ingang. Er is op het gemeentehuis te Veendam nog een bouwtekening aanwezig, getekend op 22 augustus 1907, waarop de kerk in deze vorm is weergegeven.

kerk vroeger

Kerk en pastorie

Op deze oude foto is de kerk en de pastorie (links) te zien. Het torentje dat vroeger midden op het dak van de kerk stond staat nu voor de kerk. Ook is de kerk nog grijs van kleur.(foto uit een belijdenisboekje uit 1929)

oude foto vanaf de overkant van het Westerdiep

Kerk en verenigingsgebouw

Naast de kerk is op deze foto het verenigingsgebouw te zien. Dit gebouw werd in 1928 neergezet, ten tijde van ds. Kooiman, toen de gemeente nogal groeide en de verenigingen (jongens- en meisjesvereniging) opbloeiden.
Het gebouw, dat de naam "Augustanazaal" draagt, is nu wit van kleur. Het wordt tegenwoordig gebruikt voor koffiedrinken, gemeenteavonden en voor de jeugdsoos.

interieur vroeger

Het oude interieur

Hier is te zien dat er nog geen "glas in lood ramen" zijn geplaatst. De oude banken en de preekstoel zijn nog aanwezig. Heel opvallend is de grote kachel met pijp midden in de kerk. (foto uit een belijdenisboekje uit 1929)

de vergrote kerk en het orgelfront

De vergrote kerk en het orgelfront

Tijdens de ambtsperiode van ds. Kooiman werd de ruimte van kerkenraadskamer bij de kerk getrokken. Tevens werd in februari 1928 een Faber en Dienes noodorgel uit de Nederlands Hervormde kerk te Veendam geplaatst. Dit orgel dat op 1 juli 1928 in gebruik werd genomen,verving het Meijer orgel dat op 23 april 1871 in gebruik werd genomen. Het Meijer orgel werd verkocht aan de Nederlandse Protetstantenbond afd. Steenwijk. Het orgelfront is een ontwerp van dhr. Schekerman, het houtwerk van de hand van dhr. Zuurman uit Borgercompagnie.

tegenwoordig interieur

Het huidige interieur

Het nieuwe interieur van de kerk na de restauratie in 1972. Let op de glas in lood ramen die tussen 1950 en 1970 werden geplaatst en betaald door gemeenteleden.

 'Het nieuwe Jeruzalem' een ontwerp van predikant/glazenier P.H.G.C. Kok

De glas in lood ramen

Alle 10 ramen in de kerk zijn gemaakt in zuivere glas in lood-techniek door glazenier ds. P.H.G.C. Kok (1919-1981). Het is een geheel nieuwe en opnieuw Bijbels geworden vorm van kerkelijke kunst. De voorstellingen zijn sober en profetisch. Dit raam stelt voor:"Het nieuwe Jeruzalem"

vooraanzicht kerk

Betekenis van de kleur van de kerk

De kerk zelf is wit met gele accenten, net als bij een zwaan. De grijze onderrand symboliseert het water waarop de zwaan drijft.

de zwaan

De zwaan

Op het torentje zit aan de muur een zwaan. Dit is een hele bijzondere, want deze komt van de in 1932 afgebroken Lutherse kerk te Sappemeer, ook wel genoemd:"het kerkje met den zwaan". De betekenis van de zwaan gaat terug naar een overlevering over Johannes Hus, de bekende Boheemse voorloper van de reformatie, die toen hij in 1415 in Konstanz op de brandstapel stond zou hebben gezegd:"Gij braadt heden een gans, maar over 100 jaar komt er een zwaan". (Het Tsjechische woord "hus" betekent gans.)Deze legende werd later in verband gebracht met het optreden van Maarten Luther. Vandaar dat men, vooral in Nederland, op Lutherse kerkgebouwen vaak een zwaan aantreft.

zijaanzicht kerk

Zijaanzicht van de kerk

Op deze foto is de kerk te zien vanaf het Westerdiep. Duidelijk zichtbaar zijn ook de raampjes van de kerkenraadskamer.

Het halfmodel in de kerk

Dit halfmodel is gerestaureerd door dhr. H. Spieker en na zijn overlijden aan de kerk geschonken, door de erfgenamen: mevr. G. Ruiter-Wiegman en dhr. H. Ruiter. 1