Home/Precis Writing/สาเหตุที่ทำให้สอบไม่ผ่านในการย่อความ

สาเหตุที่ทำให้สอบไม่ผ่านในส่วนของการเขียนย่อควา

1.การอ่านเรื่องไม่เข้าใจ เพราะสิ่งสำคัญสำหรับการย่อความก็คือต้องอ่านเรื่องที่จะย่อให้เข้าใจเสียก่อน แล้วถึงจะจับประเด็นสำคัญมาเขียนย่อความ

2. หลงประเด็น บ่อยครั้งที่อาจารย์เลือกเรื่องที่มีการอธิบายรายละเอียดมาก ๆ มาออกข้อสอบ เมื่อนักศึกษาเห็นมีการยกตัวอย่างมาก ๆ ก็คิดว่าเรื่องตรงจุดนั้นมีความสำคัญจึงเก็บมาเขียน แต่แท้ที่จริงแล้วส่วนสำคัญ อยู่ในจุดอื่น ๆ ของบทความ แต่กลับถูกตัดทิ้งไป

3.ยกประโยคต้นฉบับมาใส่ไว้ในบทย่อความ การทำข้อสอบให้ผ่านนั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องย่อความโดยใช้คำพูดของตัวเอง ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเสียด้วย

4.ไม่ได้เผื่อเวลาสำหรับการตรวจทาน การตรวจทานนั้นจำเป็นมาก ๆ เพราะบ่อยครั้งที่เราเขียนผิดโดยไม่รู้ตัว ไปว่าจะเป็นการสะกดคำ หรือแม้แต่ไวยากรณ์

 

การย่อความเป็นทักษะที่จำเป็นจะต้องมีการฝึกฝน ไม่ว่าจะเป็นการอ่านหรือการเขียน ก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน