Järnåldern


arbete av trean i Kärsta skola

Till Startsidan

JÄRNÅLDERN

I Glanshammar, ett par mil utanför Örebro, hittades i Hassle det största gravfyndet från förromersk järnålder,"HASSLESKATTEN". Den innehöll en rund spann från 500-talet f. Kr. tillverkad i Italien, två svärdsklingor och två räfflade bronsskivor beklädda med järn. Här har vi i Kärsta skola forskat om järnåldern

JÄRN TILL VERKTYG OCH VAPEN
JÄRNÅLDERSBYN
KLÄDERNA
RUNOR
GRAVAR
ODEN
TOR
FREJ


JÄRN TILL VERKTYG OCH VAPEN


På järn åldern kom det människor från andra länder som lärde oss nya knep om hur man göt järn på ett lättare sätt. På botten av sjöar och myrar hittade de ett rost-rött grus som innehöll järn. Sådan järn-malm kallas sjö-malm eller myr-malm.

Skickliga smeder tillverkade verktyg och vapen i smedjan. Svärden måste härdas. Annars kunde de lätt bli krokiga och behöva rätas ut mitt under en strid. När man härdade ett svärd hettade man först upp det i glödade kol. Sen avkylde man det hastigt genom att doppa det i vatten. Till toppen av sidan

JÄRNÅLDERSBYN


En by på järn-åldern bestod ofta av tre till fem hus. Man byggde stallar till djuren för vintern och förråds-hus för hö och säd. En del hus var upp till 30 meter långa och 6 meter breda.Hustaken var täckta av halm och torv. Husen var långa och halmtaket gick nästan ända ner till marken. Taket var tungt och bars upp av rader med stolpar. Innuti fanns plats för många människor. Ibland fanns en särskild avdelning för hus-djur inne i människornas hus. Under järn-åldern började man tämja katter och höns. Till toppen av sidan

KLÄDERNA


I början av järåldern blev de kallare. Då behövde människorna varmare kläder. Männen började använda lång-byxor. Skorna var av läder. Mot slutet av järn-åldern kunde man väva fina ylle-tyger och linne-tyger. Kläderna måste vara varma så att man inte frös under de kalla vintrarna. Kvinnorna hade hängsel-kjolar. Männen hade kolt (skjorta) och byxor. Över axlarn hade männen en mantel. Manteln var deras ytter-plagg. Dräkterna hölls ihop av spännen. Både kvinnor och män hade spännen. Till toppen av sidan

RUNOR


Dom äldsta runstenarna är från järnåldern. På järnåldern så började man skriva på runstenarna. Nordbornas bokstäver kallas runor. Runor betyder hemliga tecken. Runorna blev ofta kantiga därför att man ristade in dom i trä. I Glanshammar har vi Nastastenen. Till toppen av sidan

GRAVAR


Under järnåldern brändes de döda på bål. De brända benen samlades i en urna. Urnan grävdes ner i marken. Man lade ett sten -rös över graven. Runt graven brukade man ställa stenar . Någon gång kunde stenarna ha nästan lika dan form som som ett skepp. Dom trodde att den döde skulle till döds riket och få ett nytt liv. Till toppen av sidan

ODEN


Mäktigast av alla gudarna var Oden. Hans hus hette Valhall. Oden hade en häst. Den hette Sleipner och hade åtta ben. Då blev den aldrig trött. Oden hade också två djur till. Det var två korpar. Dom hette Hugin och Munin. Dom flög över hela värden för att höra alla nyheter. Alla nyheter som dom fick höra viskade dom i Odens öra.
Mimer var en vis jätte. När Mimer blev mördad så tog Oden hans av-huggna huvud och förtrollade det så det kunde tala, och lade det sen i en brunn.Mimers huvud gav svar på alla viktiga frågor som Oden ställde. Den som drack i den brunnen blev mycket vis. Till toppen av sidan

TOR


Tor var starkast av alla gudarna. Han var son till Oden. Tor ägde en hammare som hette Mjölner. Med den dödade Tor många jättar. Tor måste ha järn-hanskar på sig när han höll i hammaren.När Tor kastade hammaren träffade den alltid och den kom alltid tillbaka till Tors hand. Tor ägde också ett styrke-bälte. När han tog på sig det blev han dubbelt så stark. Tor var ofta ute och körde med sina två bockar. Då mullrade det och blixtrade. Det kunde människorna se och höra. Det var åskan. Till toppen av sidan

FREJ


Frej hette också Frö. Frej kunde göra så att man fick stora skördar. Han såg till att allt i naturen växte. Många platser har fått namn efter gudarna till exempel Frölunda, Odense och Torshälla.

Titta gärna på våra övriga sidor

Till toppen av sidan
har tittat på vår sida

Skriv i vår Gästbok

Klicka här

Titta i vår Gästbok

Klicka här
Search and Display the Results

© 1997 karsta.glanshammar@oreline.net


This page hosted by GeoCities Get your own Free Home Page


1