Home       Staff       Webboard
  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ The Foreign Language Department Webpage Kaengkhro Wittaya School
นายดุษิต ดลประสิทธิ์
 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปศึกษา
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แหล่งเรียนรู้

คลังข้อมูลวิชาการ
คอมพิวเตอร์ออนไลน์

รวมคำศัพท์คอมฯ

ห้องสมุดติจิตอล
ขมรมคณิตฯสารคาม
คนไทยควรร
ู้
สารคดีสำรวจโลก Nextstep
thai2learn
วิชาการด็อดคอม
สาระน่ารู้
ชอบของฟรี...คลิกที่นี่ !
ค้นหาเบอร์โทรศัพท์
กรมอุตุนิยมวิทยา

 เครื่องราชอิสริยาภรณ์
เฉลิมพระเกียรติ
วัฒนธรรมแห่งชาติ
วันปิยมหาราช

 วันสำคัญทางศาสนา
หลวงพ่อพุทธทาส
วันแม่แห่งชาติ
วันพ่อแห่งชาติ
วันลอยกระทง
วันรัฐธรรมนูญ
วันปีใหม่
วันครู
วันเด็ก
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 ดิกชันนารีออนไลน์
 

http://www.englishdaily626.com
เป็นเวบไซต์ ใช้ตัวอย่างในการสอนทุกเรื่อง
conversation เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับภาษาที่ใช้การสนทนาในชีวิตประจำวัน
Common Mistakes in English แสดงวิธีการใช้ภาษอังกฤษอย่างผิดๆ
Download English Books แสดงเนื้อหาบางส่วนของหนังสือภาษาอังกฤษ
Learn American idioms แสดงความหมายและการใช้ Idiom
Ancient เนื้อหาเล่าเรื่องอดีต
Chinese Stories
English Grammar แสดงหลักไวยากรณ์ด้วยตัวอย่าง
Proverbs for Daily Conversation เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับภาษิตที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
Learn American Slang expressions แสดงความหมาย ศัพท์ Slang ของชาวอเมริกัน
At the movies -Colloquial Speech คำในภาพยนต์
Common Sentences used by native speakers ประโยคที่มีใช้ในชีวิตประวันจริงๆนอกจากนี้ยัง
มีเรื่องน่าสนใจอีก อาทิ คำในโฆษณา คำศัพท์ระดับ มัธยม เรียนภาษาจากคำถาม เพลง

http://www.englishbaby.com
เว็บไซต์นี้เน้นเนื้อหาเกี่ยวกับภาษษอังกฤษ ในชีวิตประจำวัน จัดทำขึ้นด้วยแนวความคิด ที่ว่าเรา เรียนภาษาก็เพื่อ ใช้ติดต่อสื่อสาร กับ เจ้าของภาษาได้จริงๆ ส่วนใหญ่เป็นภาษาพูด มีเสียงสำนวนการพูดให้ได้ฟังแล้วในตอนท้าย ยังมีแบบทดสอบความเข้าใจให้ทำ ทดสอบความเข้าใจกันอีกด้วย ดีจริงๆ

http://www.easyenglish.com
เป็นเว็บไซต์สำหรับการทดสอบภาษาอังกฤษ แบ่งการทดสอบออกเป็น ระดับต่างๆ ตั้งแต่ง่ายไปจนถึงยาก หลังจากทำแบบทดสอบแล้ว ผู้ทำการทดสอบ สามารถทราบผลได้ทันที มีคำเฉลยพร้อมคำอธิบายย่อๆ ผู้ใช้สามารถคลิกเข้าไปหา คำอธิบายเรื่องนั้น ในรายละเอียด
เมื่อเปิดขึ้นมาครั้งแรก จะมีข้อสอบ 1 ข้อ ภายใต้หัวข้อ Question of the day ให้ลองทำทันที

http://www.testwise.com/review.html
เป็นเวบไซต์สำหรับฝึกทำข้อสอบแนว TOEFL เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังจะเตรียมตัวสอบ TOEFL แบบทดสอบ แบ่งตาม การใช้ส่วนของประโยค เช่น VERB,PREPOSITIONAL PHRASE,SUBJECT และ CONNECTOR ข้อสอบจะยากกว่า TOEFL จริงเล็กน้อย น่าจะเป็นเรื่องดี สำหรับผู้ที่ต้องการทำข้อสอบ TOEFL ให้ได้คะแนนสูงๆ


http://www.englishlistening.com
เป็นเวบไซต์ที่ฝึกฟังอย่างเดียว มีตัวอย่างฟังฟรี แต่ถ้าต้องการฟังมากขึ้น ต้องเสียเงินค่าสมาชิก แบ่งเรื่องที่ฝึกฟังเป็น หมวดหมู่ คือAcademic English เน้นหนักไปทางการศึกษา
American English ฝึกฟังภาษาอังกฤษสำเนียงอเมริกัน
British English ฝึกฟังภาษาอังกฤษสำเนียงอังกฤษ
International English ฝึกฟังภาษาอังกฤษที่พูดโดยที่พูดโดยผู้ใช้ภาษาอื่น ซึ่งหลาย คนคิดว่าไม่จำเป็น แต่ที่จริงแล้วก็เป็นเรื่องสำคัญ เช่นเดียวกัน เพราะบางครั้งเราติดต่อ คนเหล่านั้น มากกว่าคนอเมริกัน หรือ คนอังกฤษเสียอีก จุดเด่นของเวบไซต์ นี้คือ ผู้ใช้งานสามารถ เลือก คำบรรยายเป็น ภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่นก็ได้ ถ้าอยากฝึก ภาษจีน หรือ ญี่ปุ่น ก็เลือกได้

http://www.eslnotes.com เวบไซต์นำบทสนทนา ที่สำคัญในภาพยนต์ มาขยายความ เพื่อ การศึกษาภาษาอังกฤษ

http://focusenglish.com เน้นการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน หัวข้อที่น่าสนใจ คือ Everyday English in Conversation ซึ่งเป็นการรวบรวมการ สนทนา ในชีวิตประจำวัน โดยแบ่งเป็นเรื่อง ต่างๆ เช่น การทาน อาหาร การพูดคุยกับเพื่อน และการซื้อขาย

http://www.ucl.ac.uk/internet-grammar/home.htm
เป็นเวบไซต์การเรียนภาษาอังกฤษจากมหาวิทยาลัย Collage London เนื้อหาและแบบทดสอบ ครบถ้วนสมบูรณ์ดีมาก หวัข้อที่น่าสนใจมี
Contents of the Grammar เป็นคำอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ เรียงตามหัวข้อ เป็นเรื่อง เช่น คำนาม คำกริยา และคำวิเศษณ์
Glossary of Terms เป็นการรวมคำสำคัญ พร้อมกับคำอธิบายอย่างย่อ เกียวกับ ไวยากรณ์ เช่น คำกริยาคืออะไร
Index คล้ายกับ Contents of the Grammar แต่จะเป็นการเรียงเรื่อง ตามตัวอักษร
List of Exercises เป็นแบบฝึกหัดเกี่ยวกับไวยากรณ์

http://www.longmanwebdict.com/
เป็นพจนานุกรมที่ได้รับความนิยมสูงสุดของสหรัฐอเมริกา สำนักข่าวชั้นนำใช้เป็นแหล่งข้อมูล นอกจากจะหาความหมายแล้ว ผู้ใช้ ยัง สามารถฟังการออกเสียง และหาคำที่อยู่ในกลุ่มเดียว บางครั้งคำอธิบายศัพท์สำหรับผู้ใช้นอกเหนือ ชาวอเมริกัน อาจจะยากหน่อย สำหรับคนที่ไม่ใช่ชาวอเมริกัน ตรงที่ใช้ศัพท์ซับซ้อน

http://www.pixiart.com/dict/
เป็นเวบไซต์ พจนานุกรม แปลไทย-อังกฤษ สามารถป้อนคำศัพท์ ทั้ง ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย ลงในช่อง แล้วสั่งแปลศัพท์ โดยการกด ปุ่ม Search ผลจะปรากฎคำแปลและศัพท์ที่เกี่ยวข้อง หรือ คำศัพท์ที่ใกล้เคียง ออกมาแสดง

http://www.thaidev.com/index.php?page=englishit.php
เรียนภาษาอังกฤษ จาก เวบไซต์และหนังสือไอที ไอทีกับภาษาอังกฤษเป็นของคู่กันแยกไม่ออก อยากจะเก่งไอที แบบเซียน จำต้องมีความรู้แปลภาษาอังกฤษได้เป็นเรื่องเป็นราว เวบไซต์นี้เป็นการแนะนำการแปลอังกฤษเป็นไทยอย่างได้ใจความ 
แนะนำเว็บไซต์
ศิษย์เก่า ก.ค.รุ่นที่ 28
ศูนย์บริการ อ.แก้งคร้อ
แก้งคร้อเมืองน่าอยู่

แก้งคร้อทัวร์
เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม
ตนชัยภูมิ
เด็กไทยหัวใจCyber

ศูนย์วิทยาศาสตร์อ.บ้านไผ่
ลิงค์ทั่วไทย ไปได้ทั่วโลก

แหล่งรวมเว็บอื่นๆ
รวมเว็บไซต์ทั่วไทย
สอบครูดอทคอม
แผนที่ประเทศไทย
คุณครูด็อดคอม
คุณครูพันธุ์ใหม่
บ้านนอกด็อดคอม
คนไทยด็อดคอม
เด็กดีด็อดคอม
หมู่บ้านครู                 
แหล่งท่องเที่ยวทั่วไทย
ท่องเที่ยว 76 จังหวัด  

ช็คราคาคอมพิวเตอร์
เที่ยวชัยภูมิ
ชัยภูมิบ้านพี่
น้ำตกตาดโตน

น้ำตกไทรทอง
เขื่อนจุฬาภรณ์
ทุ่งกะมัง
มอหินขาว
พระเจ้าองค์ตื้อ
ภูคิ้ง
ผาเกิ้ง
ทุ่งดอกกระเจียว

เขตพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว
อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม
อุทยานแห่งชาติภูแลนคา
รวมแหล่งท่องเที่ยวชัยภูมิ
หนังสือพิมพ์

@ ไทยรัฐ
@ เดลินิวส์
@ ไทยโพสต์
@ มติชน
@ มติชนสุดสัปดาห์
@ ข่าวสด
@ ประชาชาติธุรกิจ
@ คมชัดลึก
@ ผู้จัดการ
@ ผู้จัดการรายสัปดาห์
@ ผู้จัดการรายเดือน
@ โพสต์ทูเดย์
@ กรุงเทพธุรกิจ
@ กรุงเทพธุรกิจ Biz week
@ ฐานเศรษฐกิจ
@ เส้นทางเศรษฐกิจ
@ แนวหน้า
@ สยามรัฐ
@ Bangkok Post
@ เนชั่น
@ เนชั่นสุดสัปดาห์
@ สยามธุรกิจ
@ กระแสหุ้น
@ บ้านเมือง
@ เทเลคอม เจอร์นัล
@ เนชั่นแชนแนล

Live! TV / Radio
@ 88.0 Peak FM
@ 88.5 FM Max
@ 89 Banana Fm
@ 89.5 Sweet FM
@ 90.0 Soft Fm
@ 91.5 Hotwave
@ 92.5 กรมประชาสัมพันธ์
@ 93.0 Cool FM
@ 93.5 E FM
@ 94 Sport Radio
@ 95.0 ลูกทุ่งเอฟเอ็ม
@ 95.5 Virgin Hitz
@97.5 Seed FM
@98.5 Breeze F.M.
@99.0 Sport Radio
@100.5 MCOT Radio
@ 101 INN News Channel
@ 101.5 วิทยุจุฬา
@ 102.5 GET
@103 ลูกทุ่งเอฟเอ็ม
@ BIG 103.5
@ 104.5 FAT Radio
@ 105 Virgin Smooth FM
@ 105.5 Easy FM
@ 106 Life FM
@ 106.5 Green Wave
ทีวี / เคเบิล
@ ช่อง3
@ ช่อง5
@ ช่อง7
@ ช่อง9
@ ช่อง11
@ ITV
@ UBC
@ Nation channel
บันเทิง / เอนเตอร์เทน
@ Major Cineplex
@ sfcinemacity
@ เครือ EGV
@House Rama
@ลิโด้
@สกาล่า
@ สยาม
กีฬา
@GuideBall
@ Live score
@สยามสปอร์ต
@ Kickoff
ตรวจผลเสี่ยงโชค
@ ตรวจสลากรัฐบาล
@ ตรวจสลากออมสิน
บริการข้อมูล
@ อันดับเว็บไซต์ยอดนิยม
@ศูนย์กลางบริการภาครัฐ
@สสส. ชุมชนคนรักสุขภาพ
@ ดิกชันนารีออนไลน์
@แปลอังกฤษ – ไทย
@ ค้นหาเบอร์โทรศัพท์
@อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
@ราคาทองคำ
@ข่าวจราจร สวพ.91
@ จส.100
@สวนดุสิตโพล
@ข่าวสารพลังงานไทย
  


The Foreign Language Department Webpage Kaengkhro Wittaya School
.webmaster : Kru Anirut

1