Sudoku
Sudoku X
Samurai sudoku
Killer sudoku
Kontakt
Contact Us
Povijest

Sudoku je logička igra zasnovana na brojevima. Cilj igre je popuniti svaki red, stupac i polje 3x3 brojevima od 1 do 9.

Modernu sudoku križaljku objavio je 1979. američki arhitekt Howard Garns u " Dell Magazinesu" pod nazivom "Number Place".

U Japanu je postala popularna 1986, nakon što ju je objavio Nikoli pod nazivom "Sudoku", što znači "samo broj".

Sudoku je planetarno postao hit 2005. godine.

U Hrvatskoj se sudoku sastavlja i objavljuje dugi niz godina pod nazivom "magični kvadrati".

početna kontakt  

Join the Mailing List
Enter your name and email address below:
Name:
Email:
Subscribe  Unsubscribe 

 

     
© copyright 1992-2008 created by www.templatesfreelance.com