Vi äger och förvaltar fastigheter på Exercisgatan, Föreningsgatan centralt
i Malmö. Fastigheterna ligger i Rörsjöstaden och är i mycket gott skick.

Vi har lägenheter från 2 rum & kök till 5 rum & kök. De flesta lägenheter har
parkettgolv, stuckaturer, gäst wc och balkong. Stor uppvuxen innergård
med både grill- och lekplats.
Fastighetsförvaltare Petra Eninge
Tel: 040-300 602
Mobil: 0707-46 71 71
E-post:
eninge@algonet.se
Här hittar du oss ..