Galerija ARTEIBERIA
 
Reprodukcije dela poznatih majstora
Originalni radovi mladih umetnika
Izrada portreta i drugih motiva sa fotografija 

 

 

Adresa:

Ul. Kralja Aleksandra, br. 12
T. C. Pariski magazin, II sprat
21000 NOVI SAD
info@arteiberia.com
www.arteiberia.com