Prevádzka stránky ukončená

Vážení návštvníci,

stránka školského časopisu Einsteinove noviky bola dňa 23.12.2001 zrušená,vzhľadom na zánik časopisu a teda jej neopodstatnenosť.

Ak máte záujem dozvedieť sa niečo o našej škole navštívte stránku:

Stránka Gymnázia sv. Františka z Assisi

Webmaster