La Nova Banda

La Associació Amics de la Musica de Palma de Gandia

 

Com naix la nova Banda:

Davant de la inquietud que hi havia en el poble per a la formació d'una banda de música i que al mateix temps només queden dos poblacions en la comarca, sense ella, l'Ajuntament va tindre la iniciativa de convocar una reunió informativa de la qual va eixir un grup de persones que van formar la comissió organitzadora, i que van decidir crear una Banda de Música.

El primer pas va ser crear la dita comissió per a poder formar l'associació, aprovant una acta de constitució i legalitzar els estatuts davant dels organismes oficials. Esta acta es va celebrar en Palma de Gandia el 5 de Març de 1999, i la comissió estava formada per Vicente Cifres Sánchez, José Vidal Miñana, José Vidal Escrivá, Salvador Vitòria Ortola, José Mascarell Peiró, Julio Rodríguez Peinado, Francesc Melis Faus.

En la dita reunió es va acordar que l'associació es denominara Associació Amics de la Música Palma de Gandia, al mateix temps es van aprovar els seus estatuts, i l'enviar un escrit a la Secretaria General de Presidència sol•licitant el visat dels Estatuts i la inscripció de l'Associació en el corresponent Registre. Quedant inscrita el dia 9 de Juny de 1999 en el Registre Provincial de València.

El 9 de Juliol es convoca una Assemblea General per a ratificar la Junta Directiva durant els següents 4 anys.

President:           José Vidal Miñana
Vicepresident:    Vicente Miñana Roig
Secretari :          Vicente Cifres Sánchez
Tresorer :           Salvador Vitòria Ortolá
Vocals:               José Mascarell Peiró
                          Francesc Melis Faus
                          José Vidal Escrivá
                          Julio Rodríguez Peinado
                          Salvador Malonda Vidal


El següent pas va ser la creació d'una escola d'educands per al pròxim curs, la qual seria la futura Banda de Música; sent inaugurada l'escola de Música el 10 d'Octubre de 1999.

 

Inaguracio Escola de Musica - Discurs del President - 10 d'Octubre de 1999

 

En la reunió ordinària del 26 de Març del 2000 es fa un canvi en la directiva i passa a ser de la manera següent:

President:        Salvador Malonda Vidal
Vicepresident: Vicente Miñana Roig
Secretari :       Vicente Cifres Sánchez
Tresorer :       Salvador Vitòria Ortolá
Vocals:           José Mascarell Peiró
                      Francesc Melis Faus
                      José Vidal Escrivá
                      Julio Rodríguez Peinado
                      José Vidal Miñana.

 

Directiva 2000 - 2003

Associació Amics de la Musica

EL 9 de juny de 1999, des de la Secretaria General de la Conselleria, vam quedar inscrits en el registre d'Associacions de la Generalitat Valenciana, la mencionada Asociació Amics de la Música de Palma de Gandia.

Esta associació al igual que totes les associacions, no tenen ànim de lucre, i sí plena capacitat d'obrar per a administrar i disposar dels seus béns i per al compliment dels seus fins, així esta disposat en l'articule 2 del capitule 1 dels estatuts de la nostra associació.

El nostre treball no s'ha llimitat a cap forma i en cap lloc, estem sempre disposats a ampliar els nostres horitzons de difusió de la música, a fi de potenciar i estendre la cultura i ensenyança musical en la nostra localitat i fora d'ella.

                                                                                                                   Palma de Gandia - Agost de 2003

 

Tornar a la pagina d' inici.