Matsuo Bashô: Oku no Hosomichi
 


"The Narrow Road to the Deep North"

Matsuo Basho's travel diary
(Oku no Hosomichi).
The primary translation is by Nobuyuki Yuasa

 

 

INDEX

 1. Prologue
 2. Departure
 3. Soka
 4. Muronoyashima
 5. Nikko
 6. Nasu
 7. Kurobane
 8. Unganji
 9. Sesshoseki
 10. Shirakawa
 11. Sukagawa
 12. Asaka
 13. Shinobu
 14. Sato Shoji
 15. Iizuka
 16. Kasajima
 17. Takekuma
 18. Sendai
 19. Tsubo no Ishibumi
 20. Shiogama
 21. Matsushima
 22. Ishinomaki
 23. Hiraizumi
 24. Dewagoe
 25. Obanazawa
 26. Ryushakuji
 27. Oishida
 28. Mogamigawa
 29. Hagurosan
 30. Gassan
 31. Sakata
 32. Kisagata
 33. Echigo
 34. Ichiburi
 35. Kanazawa
 36. Komatsu
 37. Natadera
 38. Daishoji
 39. Maruoka
 40. Fukui
 41. Tsuruga
 42. Ironohama
 43. Ogaki
 44. Postscript

 

Oku no Hosomichi, por Yosa Buson (1716-83) Una sola pantalla de seis-pliegues; la tinta y el color ligero en el papel: 139.3 x 349.0cm Museo de Arte de Yamagata

Yosa Buson (1716-83)
Buson tambien visito lugares en el noreste de Japon, afamado en el diario de viaje de Basho, preparo varias pantallas y pergaminos ilustrados, incluido el texto del Oku no Hosomichi
"El camino estrecho de la parte interna"
Una sola pantalla de seis-pliegues; la tinta y el color ligero en el papel: 139.3 x 349.0cm Museo de Arte de Yamagata

 

Mas informacióm de : Oku no Hosomichi
 


Bosque de Bambú, Camino del Haiku.Camino del Haiku