Ciències de la Terra i del medi ambient

Programació de l'assignatura (primera part)

            


Enllaços d'interés sobre CTMA

Glossari de les ciències ambientals


TEMARI

Tema 1: El medi ambient

Tema 2: La biosfera. recursos i impactes

 Lectures. 1 , 2, 3
 

Tema 3: L'atmosfera i els seus impactes ambientals

 Lectures
 

Tema 4: La hidrosfera i els seus impactes ambientals

 Lectures

Tema 5: La geosfera

 

Els temes següents es troben a la pàgina

http://usuarios.lycos.es/terrados/

 

Pàgina principal de Toni Cassany

Escriu-me

Podeu utilitzar lliurement la informació d'aquesta Web, però no sigueu massa

1