BIBLIOGRAFÍA SOBRE DERECS HUMANOS (XTEC, CATALUÑA). http://www.xtec.es

 

BELTRÁN, Jordi; ROIG, Antonio. Guia de los derechos humanos, Madrid, Editorial Alhambra, 1987.

CONSELL D'EUROPA, ¿Qué hace el Consejo de Europa en defensa de los derechos humanos?, Estrasburg, Consell d'Europa, 1979.

DDAA, Didáctica sobre cuestiones universales de hoy, Barcelona/Paris, Editorial Teide/Editorial de la UNESCO, 1986.

DDAA, Els pactes internacionals dels drets humans, Barcelona, Associació d'amics de les Nacions Unides a Espanya, 1976.

DDAA, Los fundamentos filosóficos de los derechos humanos, Paris, UNESCO, 1985.

Declaració universal dels drets humans, Barcelona, Publicacions del Parlament de Catalunya, 1985.

DUARTE, Jordi; SOLÉ, Joan Ramon. Els drets humans, els textos bàsics., Barcelona, Generalitat de Catalunya (Dpt. Ensenyament) / Fundació Catalunya, 1988.

GALLAGHER, Margaret. Becoming aware: human rights and the family, Paris, 1985.

GRASA, Rafael. Educació i Drets Humans. Idees i propostes, Materials Educatius 6/1989, Barcelona, Centre UNESCO de Catalunya, 1989.

JOHNSON, Glen; SYMONIDES, Janusz. La declaration universelle des droits de l'homme. 40e anniversaire (1948-1988), Paris, UNESCO et L'Harmattan, 1991.

LEVINE, Leah; PLANTU, Human Rights. Questions and answers, Paris, UNESCO, 1981, 1a edició 1981, 3a edició 1996.

MARGARIT, Meritxell; ROMEU, Carles. Això és... la Declaració Universal dels Drets Humans, Barcelona, Editorial Mediterrània, 1996.

MAYOR, Federico. El Dret Humà a la Pau (Declaració del Director General de la UNESCO), Barcelona, Centre UNESCO de Catalunya, 1997 (existeix versió en castellà, El Derecho Humano a la Paz. Declaración del Director General, Paris, UNESCO, 1997).

NACIONS UNIDES. Drets humans. Preguntes i respostes, Barcelona, 1988, Centre UNESCO de Catalunya.

NACIONS UNIDES. Les Nations Unies et les droits de l'homme, Nova York, Nacions Unides, 1973.

NACIONES UNIDAS. Derechos Humanos. Recopilación de instrumentos internacionales, Nova York, Centre de Drets Humans, 1988.

RAY, Douglas et al. Education for Human Rights, Paris, UNESCO (IBE), 1991.

SOLER, Maria. Parlem de Drets Humans, Sabadell, Lliga dels Drets dels Pobles, 1996.

TUVILLA, José. Derechos Humanos. Propuesta de educación para la paz basada en los Derechos Humanos y del Niño, Sevilla, Junta de Andalucia, 1989.

UNESCO. Algunas sugestions sobre la enseñanza acerca de los Derechos Humanos, Paris, UNESCO, 1969.

UNESCO. Access to human rights documentation, Paris, UNESCO (SHS), 1994.

UNESCO. Human Rights in urban areas, Paris, UNESCO, 1983.

WEINBRENNER, Peter; FRITZSCHE, K.-Peter. Teaching Human Rights. Suggestions for Teaching Guidelines, Bonn (Alemanya), Comissió alemanya de la UNESCO / Georg-Eckert-Institute Braunschweig, 1993.