đHwww.oocities.org/es/hotel_pacificocl/mapa.htmwww.oocities.org/es/hotel_pacificocl/mapa.htm.delayedx0tŐJ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙Č°ë†OKtext/htmlpËz˙˙˙˙b‰.HMon, 18 Nov 2002 20:18:03 GMT^Mozilla/4.5 (compatible; HTTrack 3.0x; Windows 98)en, *0tŐJ Mapa

Muy fácil para llegar, a sólo 100 kilómetros de Santiago, le esperamos en

Hotel Pacífico

                                                                

                                                           Desde Santiago a Algarrobo

                                                                    Av. Carlos Alessandri 1930

                                                                     Fono: (56-35) 481649

                                                                  żAlguna duda? Contáctenos          Contáctenos