EQUIPO DE INVESTIGACIÓN
EN ACTIVIDADES ACUÁTICAS
(INEF Galicia - Universidade da Coruña)