peta: revistas
GQ magazine
<<< regresar a fotos
GQ magazine
Septiembre del 2000
Bazaar
Chica Bond!
GQ Australia
Peta a los 18 aņos
La foto de Peta a los 18 aņos tomada de jom photography