Camatxín

Aquet deOro, gran axutxador i tetòleg doctorat en els seus vells temps sembla que ara está sentan el cap i ja no freqüente les diskoteques...però nenes estigueu alerta que no us podem assegurar q el nostre Camatxin no torni a desenfundar la canya i l´escopeta d caça... pq a la colla enkara ens preguntem com pot ser q en el cos d´un home hi capigui tanta calentura! xD

E-mail: rogercamats@hotmail.com

Altres nicks:
Any de quinta: 82
Actes més destacats:

-Trifulka a l´embelat..(sense més comentaris...) xDD