ANÀLISI DE LA COMPETÈNCIA NOU!

 

 La indústria de l’oci digital està lligada tan al software com en el hardware: és a dir, als jocs i a les maquines (ordinadors i consoles) que són necessaris  per a executar-los.

 La indústria del software d’entreteniment està formada per dos grans tipus de companyia o negoci: les empreses anomenades “first parties”,  i les “third parties”.

 Les empreses classificades com a “first parties” són aquelles que desenvolupen tan el hardware com el software. Un exemple d’aquest grup serien les empreses Sony, Microsoft y Nintendo, que desenvolupen i comercien les seves pròpies consoles i que també produeixen jocs i aplicacions per les seves respectives consoles. L’empresa japonesa Sega, havia estat històricament una de les empreses first parties més fortes de la indústria durant els anys 80 i 90, i a finals del 2000, després del fracàs comercial de la seva consola Dreamcast, va decidir redireccionar el seu negoci i convertir-se en una “third party”.

 Les empreses third parties són aquelles en que el seu negoci es basa principalment en desenvolupar i publicar jocs, és a dir, la seva activitat professional és la de crear jocs que puguin ser executats en les diverses consoles i ordinadors actuals de la indústria. En aquest grup inclouríem tant les empreses editores, “publishers”, com les empreses programadores de videojocs, “developers”.

 Les empreses publishers dediquen el seu negoci a introduir al mercat nous jocs, i per tant són responsables de tot els processos des de que es decideix crear un nou joc fins a la seva comercialització. Els publishers són empreses grans, amb molta capacitat per invertir, dedicar grans fortunes en la creació dels jocs, realitzar grans campanyes de Marketing a nivell internacional per poder llençar els seus productes als principals mercats del món: Amèrica del Nord, Europa i Japó. L’empresa publisher líder mundial, és l’empresa americana Electronic Arts, que produeix i comercialitza jocs per a totes les plataformes. Altres empreses importants, serien Infogrames, Activision, Ubi Soft, Vivendi Universal,  Codemasters, Take 2 Interactive, LucasArts, etc.

 Les empreses developers són més nombroses que els publishers, són empreses petites, de nivell nacional, sense massa poder de negociació, que dediquen la seva activitat professional a crear i programar jocs. Generalment, els “developers” treballen contractats per les empreses “publishers”, ja que per a la creació d’un joc, és necessària una forta inversió inicial per poder cobrir les despeses de l’equip de programadors i artistes durant la creació del joc, que normalment, sol durar entre 2 i 3 anys.  Els developers més importants per la indústria s’han trobat històricament a Anglaterra i Japó, però en els últims 5 anys han anat apareixent bons i innovadors empreses developer als Estat Units. La majoria de “developers” treballen de manera permanent amb uns publishers com per exemple el developer Id Software amb el publisher Activision, i això passa quan el developer té un alt reconeixement, els seus treballs són molt valorats i no volen fusionar-se o passar a formar part de l’empresa “publisher”. Empreses developers com Shiny Entertainment o Bioware han treballat per diversos publishers o també per first parties.

 

 ANÀLISI DE LA COMPETÈNCIA NOU!

 First parties : Nintendo, Sony i Microsoft

 Third Parties: ELECTRONIC ARTS, ACTIVISION, INFOGRAMES , VIVENDI UNIVERSAL PUBLISHING, UBI SOFT, LucasArts , ACCLAIM, 3DO , SEGA, THQ, EIDOS , ID SOFTWARE , INTERPLAY, Codemasters, Take2 Interactive, Rockstar Games, Virgin Interactive, Proein (distribuïdora)....

 

1