Estudi de la relació estructura / funció en metal.lotioneïnes d'invertebrats, protozous i plantes
Tesi Doctoral de Jordi Domènech Casal

Descarregar tesi en PDF:
Primera part:
Introducció, objectius, metodologia i Resultats Drosophila.

Segona part:
Resultats C.elegans, M.edulis, S.purpuratus i T.pyriformis.

Tercera part:
Resultats Q.suber, discussió, conclusions i Bibliografia.


Descarregar presentació .ppt:

Primera part: Introducció
Segona part: M&M i objectius.
Tercera part: Sulfurs.
Quarta part: QS i Drosophila
Cinquena part: Ce, Me, Sp, Ty i conclusions.


De què va la tesi Llibre de Visites Agraïments Projecte de Recerca Grup de Recerca Publicacions Fotos


1